Δικαιώματα του Ανθρώπου: Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Νάσκου-Περράκη Π., Ταραράς Κ., Χαΐνογλου Κ., «Ανθρώπινα Δικαιώματα: Ερωτήσεις και Απαντήσεις», εκδ. Θέμις, Αθήνα, σελ. 349, 2013

Το παρόν αποτελεί μετάφραση της αγγλόφωνης έκδοσης της UNESCO ”Human Rights: Questions and Answers” την οποία μπορείτε να βρείτε ακολουθώντας τον υπερσύνδεσμο.

Η ελληνική έκδοση πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO.

Εδώ μπορείτε να βρείτε όλο το βιβλίο:

Ανθρώπινα Δικαιώματα: Ερωτήσεις και Απαντήσεις Μέρος Α

Ανθρώπινα Δικαιώματα: Ερωτήσεις και Απαντήσεις Μέρος Β

 scan1