Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και ΜΜΕ

Ομιλία σε Συνέδριο με θέμα :”Άτομα με Αναπηρία και ΜΜΕ” , Μάρτιος-Ιούνιος 2008, Πρακτικά Ημερίδων, Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, Αθήνα, 2008

Π.Νασκου-Περράκη, ”Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και ΜΜΕ