Δημοσιεύσεις

Βιβλία

Α/Α Τίτλος Δημοσίευσης Έτος

[1]Νάσκου-Περράκη, Η προσβασιμότητα ένα νέο δικαίωμα στην προστασία των ατόμων με αναπηρία, Συμβολή στον τιμητικό τόμο του Καθηγητή Π.Κανελλόπουλου, (υπό έκδοση 2015)

[2]Νάσκου-Περράκη, Η προστασία του παιδιού στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), στον τόμο στη μνήμη Κρατερού Ιωάννου (υπό έκδοση 2015)

[3] Νάσκου-Περράκη,Η έννοια και η λειτουργία του θεσμού του ασύλου στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, (υπό δημοσίευση στον Αρμενόπουλο 2015)

[4] Νάσκου-Περράκη, Η συμβολή του πρώτου παγκοσμίου πολέμου στη δημιουργία Διεθνών Οργανισμών, (υπό έκδοση 2015)

[5]Νάσκου-Περράκη Π., Αντωνόπουλος Κ. , Σαρηγιαννίδης Μ., Διεθνείς Οργανισμοί,Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2015 σελ.570

[6] Νάσκου-Περράκη Π., Ζάικος Ν., Εισαγωγή στο Δίκαιο των Διπλωματικών και Προξενικών Σχέσεων. Θεωρία και Πρακτική, Β’Εκδοση, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα ΕΕ, Αθήνα, 2015, σελ. 188

[7] Νάσκου-Περράκη Π., Αντωνόπουλος Κ. , Σαρηγιαννίδης Μ., Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών,Εκδόσεις Θέμις, Αθήνα 2014, σελ. 418

[8]Νασκου-Περράκη Π, Μηχανισμοί Προστασία Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Εκδόσεις Θέμις, Δεύτερη Έκδοση, 2014, σελ. 320

[9] Νάσκου-Περράκη Π., An Introduction to the International Protection of Human Rights, στο Children and Non-Discrimination Interdisciplinary textbook, edited by D.Kutsar and H.Warming, CREAN, Children’s Rights Erasmus Academic Network, University Press of Estonia, 2014, σελ. 13-59

[10]

 

‘Economic, Social and Cultural Rights in the Arab Charter on Human Rights’ στο Le travail humain au carrefour du droit et de la sociologie, Hommage au Professeur Nikitas Aliprantis. Université de Strasbourg, PUS, Strasbourg, Απρίλιος 2014 2014
[11] Νάσκου-Περράκη Π., «Κώδικας Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου με Νομολογία», εκδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, σελ. 526. 2013
[12] Νάσκου-Περράκη Π., Ταραράς Κ., Χαϊνογλου Κ. (Μετάφραση – Επιμέλεια), «Ανθρώπινα Δικαιώματα: Ερωτήσεις και Απαντήσεις της Leah Levin», εκδ. Θέμις, Αθήνα, σελ. 349. 2013
[13] Νάσκου-Περράκη Π., «Κώδικας Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», εκδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, σελ. 575. 2012
[14] Νάσκου-Περράκη Π., «Το Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών. Η θεσμική διάσταση», ε’ έκδοση, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, σελ. 720. 2011
[15] Νάσκου –Περράκη Π., «Το Ανθρωπιστικό Δίκαιο και η Προστασία του Παιδιού» στο Κ. Κούφα (Δ/νση Έκδοσης), Συλλογή Κειμένων Ανθρωπιστικού Δικαίου, Ελληνική Επιτροπή για την Εφαρμογή και Διάδοση του Ανθρωπιστικού Δικαίου στην Ελλάδα, εκδ. Κ. Σφακιανάκη, Θεσ/νίκη, σελ. 237 -262 2011
[16] Νάσκου-Περράκη Π., «Η μετανάστευση, η διαπολιτισμικότητα και οι διεθνείς οργανισμοί», στο Δ. Συρρή (επιμ.), Συμβιώνοντας με τη Μετανάστευση, Ιανός, Θεσσαλονίκη, 2011, σελ. 66-72. 2011
[17] Νάσκου-Περράκη Π., «Η Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Πλαίσιο των Διεθνών Οργανισμών κατά τη Διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου», στο Θ. Καρβουναράκης (επιμ.), Ο Ψυχρός Πόλεμος: Μια Διεπιστημονική Προσέγγιση, Ι. Σιδέρης, Αθήνα, σελ. 445-474. 2011
[18] Νάσκου-Περράκη Π., «Ο Αραβικός Χάρτης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» στο «Εγκληματολογικές Αναζητήσεις, Τιμητικόs Τόμοs για τον καθηγητή Στέργιο Αλεξιάδη», Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 629-647. 2010
[19] Νάσκου-Περράκη Π., «Το προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Σύμφωνο του ΟΗΕ για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα», στο Αφιέρωμα στην καθηγήτρια Κ. Κούφα, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, σελ 259-276. 2010
[20] Naskou-Perraki P, «The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the Monitoring of its Enforcement», στο Ν. Aliprantis, I. Papageorgiou (eds.), Social Rights: Challenges at European, Regional and International Level, Bruylant, Bruxelles, σελ. 179-213. 2010
[21] Naskou-Perraki P., “International Mechanisms Protecting Human Rights. Texts, Comments and Case Law”. Δημοσιεύματα Έδρας UNESCO Πανεπιστημίου Μακεδονίας (4), Ant. N. Sakkoulas, Bruylant, Athens-Komotini, Bruxelles, σελ. 653 2010
[22] Naskou-Perraki P., «The Arab Charter on Human Rights: A new start for the protection of human rights in the Arab world», στον τιμητικό τόμο για τον Καθηγητή Ι. Βούλγαρη, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή , σελ. 205-222 2010
[23] Naskou-Perraki P.,Hiou – Maniatopoulou T., (eds) «The protection of women’s Rights in European Union», Αντ. N. Σάκκουλας- Bruylant, Αθήνα- Βρυξέλλες, σελ. 464 . 2010
[24] Νάσκου-Περράκη Π.,Ζάικος Ν., Χαΐνογλου Κ., (επιμέλεια), «Διπλωματικό και Προξενικό Δίκαιο», Κείμενα Διεθνούς Πρακτικής, τ-3, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 720 2010
[25] Naskou-Perraki P., «Le Pacte International sur les Droits Economiques Sociaux et Culturels et le contrοle de son application» στο N. Aliprantis (ed.), Les Droits Sociaux dans les Instruments Europeens et Internationaux, Bruylant, Bruxelles, σελ. 179-216. 2009
[26] Νάσκου-Περράκη Π., «Μηχανισμοί Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Διεθνείς Πράξεις, Θεωρία και Πρακτική», Δημοσιεύματα Έδρας UNESCO Πανεπιστημίου Μακεδονίας (3), Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 567. 2008
[27] Νάσκου-Περράκη Π., «Το Σύμφωνο του ΟΗΕ για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα και ο Έλεγχος Εφαρμογής του», στο Αλιπράντης Ν. (επιμέλεια), Τα κοινωνικά δικαιώματα σε υπερεθνικό επίπεδο ανά τον κόσμο, Παπαζήσης, Αθήνα,σελ. 209-245. 2008
[28] Νάσκου-Περράκη Π., Μπαχτσεβανίδου Δ., (επιμέλεια), «UNESCO Συμβάσεις / Conventions», Δημοσιεύματα Έδρας UNESCO Πανεπιστημίου Μακεδονίας (1), Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 609. 2008
[29] Νάσκου-Περράκη Π., Χαΐνογλου Κ., Τσακίρη Μ., (επιμέλεια), «Η προστασία των Δικαιωμάτων των Γυναικών: Διεθνείς Πράξεις σε Παγκόσμιο και Περιφερειακό Επίπεδο», Δημοσιεύματα Έδρας UNESCO Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2), Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 893. 2008
[30] Νάσκου-Περράκη Π., (επιμέλεια), Καμπανάρη Α., Ζημιανίτης Δ., «Δικαστική Συνεργασία σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Κεκτημένο – Προβλήματα – Προοπτικές», Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 274 2006
[31] Νάσκου-Περράκη Π., Ηλιόπουλος Κ. (επιμέλεια) «Κοινοτικό Δίκαιο – 25 χρόνια εφαρμογής στην Ελλάδα», Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 441 2006
[32] Νάσκου-Περράκη Π., Κτιστάκης Γ., (επιμέλεια), «Οι ελληνικές υποθέσεις στο Στρασβούργο», τόμος α, 1991-2001, Βιβλιοθήκη Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, 16, Αντ. Ν. Σάκκουλας, , Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 380, (προσωπική συμβολή «Το άρθρο 9 της ΕυρΣΔΑ». σελ. 321-353) 2006
[33] Νάσκου-Περράκη Π., (πρόλογος και επιμέλεια) «Η Εξέλιξη του Κοινοτικού Δικαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στο Παγκοσμιοποιημένο Περιβάλλον», Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Τμήμα Νομικής – Τομέας Διεθνών Σπουδών, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, σελ. 306. 2005
[34] Νάσκου-Περράκη Π., «Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου», στο Κ. Μαγκλιβέρας (επιμέλεια), Οι Διεθνείς Οργανισμοί του ευρύτερου Ευρωπαϊκού Χώρου, εκδ. Ατραπός, Αθήνα, σελ. 299-318. 2005
[35] Νάσκου-Περράκη Π., «Το Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών. Η θεσμική διάσταση», δ’ έκδοση, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, σελ. 605. 2005
[36] Νάσκου-Περράκη Π., «Το Συμβούλιο της Ευρώπης», στο Κ. Μαγκλιβέρας (επιμέλεια), Οι Διεθνείς Οργανισμοί του ευρύτερου Ευρωπαϊκού Χώρου, εκδ. Ατραπός, Αθήνα, σελ. 91-117. 2005
[37] Νάσκου-Περράκη Π.,(πρόλογος και επιμέλεια) «Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο, Νεότερες Εξελίξεις», Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου – Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου, Τμήμα Νομικής ΑΠΘ (ΚΔΕΟΔ: 25 χρόνια επιστημονικής παρουσίας), Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 161. 2005
[38] Νάσκου-Περράκη Π.,(πρόλογος και επιμέλεια) «Αστικό, Εργατικό και Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο – Πρόσφατες Εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό Χώρο», Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Τμήμα Νομικής – Τομέας Αστικού, Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, σελ. 196. 2005
[39] Νάσκου-Περράκη Π.,(πρόλογος και επιμέλεια) «Διοικητικό Δίκαιο – Συνταγματικό Δίκαιο, Πρόσφατες Εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό Χώρο», Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Τμήμα Νομικής – Τομέας Δημοσίου Δικαίου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, σελ. 165. 2005
[40] Naskou-Perraki P., Papagianni G. “Greece, National Report” στο “Migration and Asylum Law and Policy in the European Union”, FIDE,(I. Higgins (ed.)), Cambridge University Press , (προσωπική συμβολή σελ.145-157). 2004
[41] Νάσκου-Περράκη Π., (επιμέλεια), «Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών», Κείμενα Διεθνούς Πρακτικής, τ.2 Β’ έκδοση, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 1155. 2004
[42] Νάσκου-Περράκη Π., Γάκη Β. ( επιμέλεια) «Η Νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρίες», Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, σελ. 660. 2004
[43] Νάσκου-Περράκη Π., Κουτσουφλιανιώτη, Α., (πρόλογος και επιμέλεια) «Προδικαστικές παραπομπές των Ελληνικών Δικαστηρίων στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Συλλογή αποφάσεων 1985-2002», Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, σελ. 1108. 2004
[44] Νάσκου-Περράκη Π.,(πρόλογος και επιμέλεια) «Ποινικό Δίκαιο. Πρόσφατες εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο», Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Τμήμα Νομικής- Τομέας Ποινικού Δικαίου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 160. 2004
[45] Naskou-Perraki, P., “The right to seek refuge”, στο Weber Α. (ed.), Fundamental Rights in Europe and North America, The Hague: M. Nijhoff, σελ. 121-129. 2003
[46] Νάσκου-Περράκη Π., «Ερμηνεία των άρθρων 29-42 ΕΕ και 61-69 ΕΚ», στο Βασίλης Σκουρής, «Ερμηνεία Συνθηκών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα», Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 1780, (προσωπική συμβολή σελ. 99-153 & 619-666). 2003
[47] Νάσκου-Περράκη Π., Ζάικος Ν., «Εισαγωγή στο Δίκαιο των Διπλωματικών και Προξενικών Σχέσεων. Θεωρία και Πρακτική», Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, σελ. 372 (προσωπική συμβολή, σελ. 16-31, 47-51, 71-113) . 2003
[48] Naskou-Perraki P., Papaschalis P., «Child Protection in the framework of the Council of Europe», Working Papers 2, Centre of International and European Economic Law, Ant. N. Sakkoulas, Athens- Komotini, σελ.114, (προσωπική συμβολή, σελ. 11-43). 2002
[49] Naskou-Perraki P., Stefanidis G., (eds) «Greece in the European Union. An assessment», (μετάφραση του ανωτέρω βιβλίου). 2002
[50] Νάσκου-Περράκη Π., «Το Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών. Η θεσμική διάσταση», γ’ έκδοση, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, σελ. 480. 2002
[51] Νάσκου-Περράκη Π., Στεφανίδης Γ., (επιμέλεια ), «Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας απολογισμός», Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, Αθήνα, σελ.92. 2002
[52] Νάσκου-Περράκη Π., Χρυσόγονος Κ. , Ανθόπουλος Χ., (πρόλογος, επιμέλεια) «Η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και η εσωτερική έννομη τάξη», Ερμηνεία κατ’ άρθρο, Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 505, (προσωπική συμβολή, σελ. 25-29 και 452-472). 2002
[53] Naskou-Perraki P., (επιμέλεια) «Black Sea Economic Cooperation, Basic Texts, Working Papers 1», Centre of International and European Economic Law, Ant. N. Sakkoulas, Athens-Komotini, σελ.201. 2001
[54] Νάσκου-Περράκη, Π., Σγουρίδου Αικ., (επιμέλεια), «Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών». Οδηγός, Βιβλιοθήκη Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου 15, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, σελ. 289. 2001
[55] Naskou-Perraki P., «The legal framework of religious freedom in Greece», Ant. N. Sakkoulas, Athens – Komotini, σελ.102. 2000
[56] Νάσκου-Περράκη Π., (πρόλογος και επιμέλεια) «H καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη: Εισηγήσεις και συζητήσεις», Πρακτικά συνεδρίου, 20 Νοεμβρίου 1999, Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Κείμενα Επικαιρότητας 9, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 139. 2000
[57] Νάσκου-Περράκη Π., (πρόλογος, επιμέλεια), «Προς μια διεθνή ανθρωπιστική τάξη: Τα Διεθνή Ποινικά Δικαστήρια», Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Κείμενα Έρευνας 8, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 155. 2000
[58] Νάσκου-Περράκη Π., «Η έκθεση του Ευρωβουλευτή Δ. Ευρυγένη για την άνοδο του Ρατσισμού στην Ευρώπη», στο «Η πορεία και η εξέλιξη του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στην Ελλάδα», Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κ. Καραμανλή, Κείμενα εργασίας 9, σελ. 31-41. 2000
[59] Νάσκου-Περράκη Π., «Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας Εύξεινου Πόντου. Θεσμικές διαστάσεις», Βιβλιοθήκη Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου 13, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 207. 2000
[60] Νάσκου-Περράκη Π., Γιαννόπουλος Π., «Προσωρινά μέτρα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης» , Βιβλιοθήκη Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, ( προσωπική συμβολή) , Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 108. 2000
[61] Νάσκου-Περράκη Π., (πρόλογος, επιμέλεια, συμπέρασμα), «Ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας», Πρακτικά ημερίδας 27/04/1999, Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Κείμενα Επικαιρότητας 8, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 106. 1999
[62] Νάσκου-Περράκη Π., «Ανάλεκτα περί Ασύλου και Προσφύγων», Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 143. 1999
[63] Νάσκου-Περράκη Π., «Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και πρόσφυγες: Χορήγηση δίκαιης ικανοποίησης κατά το άρθρο 50 ΕυρΣΔΑ», στο Η ΕυρΣΔΑ και ο ρόλος της στην προστασία των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, έκδοση του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, Αθήνα, σελ. 26. 1999
[64] Naskou-Perraki P., «Citizens and Believers in Greece», στο Citizens and Believers in the Countries of the European Union. A double membership to the test of secularization and globalization, Proceedings of the meeting of the European Consortium for church and research, Reggio Calabria, Milano, Giuffre, 12-15 November, σελ.299-351. 1998
[65] Νάσκου – Περράκη Π., «Λήμματα: Απέλαση, Απόδημοι Έλληνες, Αρνησικυρία, Διαπιστευτήρια, Έκδοση, Επίθεση, Πολιτογράφηση, Πρεσβεία, Πρέσβης, Προξενείο – Πρόξενος, Πρόσφυγας, Πρωτόκολλο, Σύμβαση, Σύμφωνο, Συνθήκη», στο ΙΩΑΝΝΟΥ Κ., Νομικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, σελ. 114,127,152,261-262, 362-363, 441, 820-821, 834-835, 857-858, 865-866,882,917,936,956-957. 1998
[66] Naskou-Perraki P., «Who is a refugee? (Greece) », στο Who is refugee? Comparative Case-Law Study, The Hague: Kluwer Law International, σελ. 441-456. 1997
[67] Νάσκου-Περράκη Π., «Το Κυπριακό πρόβλημα» στο «Η Ελλάδα και οι γείτονές της. Διακρατική συνεργασία και ειρηνική συμβίωση σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο», ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη, σελ.4. 1996
[68] Νάσκου-Περράκη Π., Παναγιωτόπουλος Δ. (επιμέλεια), «Αθλητισμός και φυσική αγωγή», Κείμενα Διεθνούς Πρακτικής, τ. 8, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 315. 1993
[69] Νάσκου-Περράκη Π., «Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού», στον Τιμητικό Τόμο Ι. Δεληγιάννη, 4ο μέρος, εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, σελ. 489 (επ). 1992
[70] Νάσκου-Περράκη Π., «Το νομικό καθεστώς των προσφύγων στη διεθνή και ελληνική έννομη τάξη. Η Σύμβαση της Γενεύης του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων», Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 279. 1991
[71] Νάσκου-Περράκη Π., «Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών. Κείμενα Διεθνούς Πρακτικής», τ.2, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 80. 1990
[72] Νάσκου-Περράκη Π., «Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού», Τετράδια Διεθνούς Δικαίου 17, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή , σελ. 76. 1990
[73] Νάσκου-Περράκη Π., «Η σύνδεση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Ιστορική Αναδρομή», Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 26. 1990
[74] Νάσκου-Περράκη Π., «Η ελάχιστη προστασία του ατόμου στη διάρκεια των μη διεθνών ενόπλων συρράξεων (άρθρα 4-6) Πρωτόκολλο ΙΙ της Γενεύης του 1977», στο Σ. Περράκης (επιμέλεια), Το νέο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο των ενόπλων συρράξεων. Τα Πρωτόκολλα της Γενεύης του 1977, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 53-86. 1989
[75] Νάσκου-Περράκη Π., «Το Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών. Η θεσμική διάσταση», έκδοση, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, σελ. 279. 1989
[76] Νάσκου-Περράκη Π., «Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο. Ο ρόλος των Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών», Πανεπιστημιακές παραδόσεις για τους φοιτητές της Βιομηχανικής Σχολής, Θεσσαλονίκη σελ. 80. 1988
[77] Νάσκου-Περράκη Π., «Το άρθρο 15 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Θεωρητική και Νομολογική προσέγγιση (με συγκριτική αναφορά στο άρθρο 4 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και στο άρθρο 27 της Αμερικανικής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου)», διδακτορική διατριβή, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 276. 1987
[78] Νάσκου-Περράκη Π., «Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων σε βάρος των γυναικών», Τετράδια Διεθνούς Δικαίου 6, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, σελ. 21. 1984
[79] Νάσκου-Περράκη Π., «Η επιδίκαση αποζημιώσεως από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (άρθρο 50 ΕυρΣΔΑ)», Τετράδια Διεθνούς Δικαίου 3, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 35. 1980


Επιστημονικά περιοδικά

Α/Α Τίτλος Δημοσίευσης Έτος
[1] Naskou-Perraki P., «The Implementation of the UN Convention on the Rights of the Child in Greece», in Romania Social Work Revue, XI,2, σελ. 39-50. 2012
[2] Naskou-Perraki P., «The Arab Charter on Human Rights : A new start for the protection of human rights in the Arab World», στο Revue Hellenique de Droit International, τεύχος 1, σελ. 117-136. 2009
[3] Naskou-Perraki P., Hiou – Maniatopoulou Τ., «EU Gender Equality Law», Papazissis Publisher, Athens, βιβλιοπαρουσίαση στο Common Market Law Review, σελ. 286-289. 2008
[4] Νάσκου-Περράκη Π., «Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού: Ένας 15ετής Απολογισμός», ΕΕΕυρΔ 3-4, σελ. 385-420. 2006
[5] Naskou-Perraki P., «Fairness, Justice and Treatment of Foreign Nationals Before the International Court of Justice», στο Hellenic Review of European Law, Center of International and European Economic Law, December, σελ. 39-55. 2005
[6] Νάσκου-Περράκη Π., «Το 14ο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Θεμελιωδών Ελευθεριών», στο ΣΥ.Ν.ΔΟ.Δ. Ιδεών, Ιούνιος, σελ. 14-15. 2005
[7] Naskou-Perraki P., «Protocol 14 to the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms. Paving the way to a new European Court of Human Rights? », Hellenic Review of European Law, December, σελ. 131-137. 2004
[8] Νάσκου-Περράκη Π., «Το 11ο Πρωτόκολλο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Εκτέλεση αποφάσεων υπό το φως της υπόθεσης Λοϊζίδου», στο Δικαιώματα του Ανθρώπου (Revue Hellenique des droits de l’ homme), Αντ. Ν. Σάκκουλας, Bruylant, Αθήνα-Κομοτηνή, Βρυξέλλες, τόμος 23, σελ. 769-799. 2004
[9] Naskou-Perraki P., “The African Court on Human Rights and People’s Rights”, Revue Hellenique de Droit International, τεύχος 2, σελ.305-325. 2003
[10] Νάσκου-Περράκη Π., «Η πορεία της Δημιουργίας του Κράτους του Ισραήλ και ο ρόλος του ΟΗΕ», στο Ενημερωτικό Δελτίο της Ισραηλιτικής Κοινότητας, Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος, σελ. 1 – 11. 2003
[11] Naskou-Perraki P., «The Enlargement of the EU and the Balkans», στο European Prospects, Vol. 2, June, σελ. 4-8. 2002
[12] Νάσκου-Περράκη Π., «Η Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα Βαλκάνια», στο Ευρωπαϊκή Προοπτική, τ. 2 Ιούνιος, σελ. 4 – 8. 2002
[13] Νάσκου-Περράκη, Π., «Η προστασία του παιδιού στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», Αφιέρωμα στην Μνήμη Κρατερού Ιωάννου, ΕΕΕυρΔ, σελ.307-330 2001
[14] Νάσκου-Περράκη, Π., «Ρατσισμός και Ξενοφοβία στην Ευρώπη: Από την Έκθεση Ευρυγένη στην πρόσφατη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων Ευρωπαϊκών Οργανισμών», ΕΕΕυρΔ, 1, σελ. 1-30 2001
[15] Νάσκου-Περράκη, Π., «Το Αφρικανικό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των λαών», ΕΕΕυρΔ 2, σελ. 261-292 2001
[16] Νάσκου-Περράκη, Π., «Η διαδικασία αναγνώρισης προσφυγικής ιδιότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 61/1999», ΕΕΕυρΔ, 4, σελ. 725-743 1999
[17] Νάσκου-Περράκη, Π., «Η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σχετικά με την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας στην Ελλάδα», ΕEΕυρΔ, 4, σελ. 785-814 1999
[18] Νάσκου-Περράκη, Π., «Αίτηση χορήγησης ασύλου και διαδικασία αναγνώρισης προσφυγικής ιδιότητας στην Ελλάδα–Μια σφαιρική θεώρηση υπό το φως των νεοτέρων εξελίξεων», ‘Αρθρα 24 και 25 του Ν. 1975/91, όπως τροποποιήθηκαν από τα άρθρα 1 και 2 του Ν. 2452/96, ΕΕΕυρΔ, 1, σελ. 39-63 1998
[19] Νάσκου-Περράκη, Π., «Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη βία και την κακή διαγωγή των θεατών κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων και κυρίως ποδοσφαιρικών αγώνων», Αθλητική Ψυχολογία της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχολογίας-Εφαρμοσμένης Νευροφυσιολογίας στον Αθλητισμό (ΕΨΕΝΑ), σελ. 45-48 1987


Συνέδρια 

Α/Α Τίτλος Δημοσίευσης Έτος
[1] Δικαίωμα στην Εκπαίδευση, Εισήγηση στο συνέδριο που διοργάνωσε η Έδρα UNESCO με το Ινστιτουτο Ψυχολογίας και Υγείας με θέμα ‘Έγω και ο ’λλος – Ζωντανές μαρτυρίες διαφορετικών μαθητών απο τις εμπειρίες τους στο σχολικό σύστημα’. Παρασκευή 9 Μαίου 2014, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2014
[2] Εισήγηση με τίτλο ‘Το νομικό πλαίσιο για τα δικαιώματα των ΑμεΑ και οι σύγχρονες προκλήσεις’ στο 5ο Διεθνές συνέδριον ‘Ατομα μ Αναπηρία και ΜΜΕ’,που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στη Γ Γ Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, 13-14/3/2014. 2014
[3] Νάσκου-Περράκη Π., κεντρική ομιλήτρια με θέμα ‘Συμβολή του Διεθνούς Δικαίου στην Παγκόσμια Διακυβέρνηση’ στο Πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς ‘Eνωσης Φοιτητών Πολιτικών Επιστημών (1st IAPSS World Congress), 31 Μαρτίου 2014. 2014
[4] Νάσκου-Περράκη Π., συντονίστρια στη δεύτερη θεματική του Συνεδρίου: ‘Δημοκρατία και Ισότητα: Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου’ που διοργανώθηκε από την Έδρα Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Europe Direct της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, 7 Απριλίου 2014. 2014
[5] Νάσκου-Περράκη Π., συντονίστρια στην εκδήλωση ‘Πολιτιστικά Δικαιώματα – Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς’ που διοργανώθηκε από την Έδρα UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής και τον Όμιλο για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης για τον εορτασμό των 10 ετών από την ίδρυση τους, 18 Μαρτίου 2014. 2014
[6] Νάσκου-Περράκη Π.,’Η έννοια και η λειτουργία του θεσμού του ασύλου στο δημόσιο διεθνές δίκαιο’,εισήγηση στο Συνέδριο ‘Πρόσφυγες και Ασυλο.Από τη θεωρία στην Πράξη’,που διοργανώθηκε από το Ιδρυμα Καλλιόπης Κούφα, στη Θεσσαλονίκη, στις 5 Φεβρουαρίου 2014. 2014
[7] Νάσκου-Περράκη Π. , ομιλία με θέμα ‘Ο ρόλος της UNESCO στην προστασία των πολιτιστικών αγαθών’ στο συνέδριο που διοργανώθηκε από το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο με τίτλο ‘Πολιτιστική Κληρονομιά: Eννοια, Νομικό Πλαίσιο και Πρακτικές’, Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013 2013
[8] Νάσκου-Περράκη Π., «The United Nations in the International Environment», στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) στις 4 Ιουνίου. 2013
[9] Νάσκου-Περράκη Π., συμμετοχή ως ομιλήτρια με θέμα ‘ Πολιτιστική Διπλωματία μέσω της Προστασίας των Πολιτιστικών αγαθών: ο ρόλος της UNESCO’ στην ημερίδα με τίτλο ‘Θρησκευτική και Πολιτιστική Διπλωματία’, που διοργανώθηκε από την Έδρα Ασφάλειας και Στρατηγικής της Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου(ΑΔΙΣΠΟ), 26 Νοεμβρίου 2013 2013
[10] Νάσκου-Περράκη Π., Συντονίστρια στην 4η Θεματική Ενότητα «Διαχείριση των Συνόρων, Μετανάστευση και ‘Aσυλο» στο Διεθνές Συνέδριο, που διοργανώθηκε από την Έδρα Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα «Εξελίξεις και προκλήσεις στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης της ΕΕ», Θεσσαλονίκη, 14-16 Φεβρουαρίου 2013. 2013
[11] Νάσκου-Περράκη Π., Συντονίστρια στην 1η Θεματική Ενότητα «Η Διαμόρφωση της Διπλωματίας» σε Συνέδριο, που διοργανώθηκε από την Έδρα UNESCO του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα «Η Διπλωματία στον 21ο αιώνα», Θεσσαλονίκη, 23-24 Ιουνίου. 2013
[12] Νάσκου-Περράκη Π., Συντονίστρια στο 3ο Διεθνές Συνέδριο Ασφάλειας, που διοργανώνεται από το Strategy International, με θέμα «Regional and Global Security Strategies: Natural Resources, Energy Security and Technology Innovations», Θεσσαλονίκη, 27-28 Ιανουαρίου. 2012
[13] Νάσκου – Περράκη Π., συμμετείχα σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα “Regional Human Rights Mechanisms”, στο πλαίσιο του 11ου Asia-Europe Meeting (ASEM) Seminar, που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα, 23-25 Νοεμβρίου (με πρακτικά συνεδρίου). 2011
[14] Νάσκου-Περράκη Π., «UN Policies to Promote Gender Equality» στο πλαίσιο του Regional Training Seminar on the theme “Gender equality and the Media” υπό την αιγίδα του Κέντρου UNESCO για τις Γυναίκες και την Ειρήνη στα Βαλκάνια, πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, 27 Νοεμβρίου – 4 Δεκεμβρίου. 2011
[15] Νάσκου-Περράκη Π., «Η μετανάστευση, η διαπολιτισμικότητα και οι διεθνείς οργανισμοί» σε διημερίδα που διοργανώθηκε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης από το Πρόγραμμα για τη Μετανάστευση και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση-Δίκτυο Ναυαρίνου και το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης με θέμα «Διαπολιτισμικοί χώροι και Μετανάστευση: η πόλη, η κοινωνία, οι τέχνες και η διαφορετικότητα στα μεταναστευτικά αστικά περιβάλλοντα» στις 7-8 Μαΐου 2011 στη Θεσσαλονίκη. 2011
[16] Νάσκου-Περράκη Π., «Co-operation between universities and museums at national and regional level» σε συνέδριο που οργανώθηκε από το Γραφείο UNESCO της Βενετίας και την Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNESCO σε συνεργασία με τα δύο μουσεία της Θεσσαλονίκης, Αρχαιολογικό και Βυζαντινό και με τη στήριξη της έδρας UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής στις 18-19 Οκτωβρίου με τίτλο «National History Museums in South-East Europe: Learning History, Building Shared Memories», στο Αρχαιολογικό και Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης (υπό έκδοση). 2010
[17] Νάσκου –Περράκη Π., «Το Ανθρωπιστικό Δίκαιο και η Προστασία του Παιδιού» στο 1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ελληνικής Επιτροπής για την Εφαρμογή και τη Διάδοση του Ανθρωπιστικού Δικαίου, 24-26 Μαΐου, Αθήνα 2009
[18] Νάσκου-Περράκη Π., «Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Α.με.Α: Ισχύον Νομικό Πλαίσιο για τα ’τομα με Αναπηρία», Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου για τα ΑμεΑ που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Πληροφόρησηςμε θέμα «’τομα με αναπηρία και ΜΜΕ», Διεθνές Συνέδριο, Αθήνα, 22-23 Ιουνίου, σελ. 27-35. 2009
[19] Νάσκου-Περράκη Π., «Τα δικαιώματα του παιδιού ΑμεΑ και ΜΜΕ». Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «Ατομα με Αναπηρία και ΜΜΕ», Αθήνα: Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας-Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, Ιούνιος, σελ.215-220. 2008
[20] Νάσκου-Περράκη Π., «Τα δικαιώματα των παιδιών ΑμεΑ και τα ΜΜΕ». Πρακτικά ημερίδας Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, «Ατομα με Αναπηρία και ΜΜΕ», Θεσσαλονίκη, Μάρτιος, σελ. 7-14. 2008
[21] Νάσκου-Περράκη Π., «Το δικαίωμα στην εκπαίδευση όπως κατοχυρώνεται από Διεθνείς Πράξεις Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε Παγκόσμιο και Περιφερειακό επίπεδο» , 27, Συνέδριο Palso, 25-26 Αυγούστου, Πρακτικά, σελ.52-66. 2008
[22] Νάσκου-Περράκη Π., «Το Σύμφωνο του ΟΗΕ για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα και ο Έλεγχος Εφαρμογής του», Εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε το Εργαστήριο Συγκριτικού και Εργασιακού Δικαίου του ΔΠΘ και το Συμβούλιο της Ευρώπης με θέμα «Τα Κοινωνικά Δικαιώματα σε Υπερεθνικό Επίπεδο ανά τον Κόσμο Προκλήσεις και Προοπτικές», Αθήνα, Νοέμβριος, σελ. 211-250. 2007
[23] Νάσκου-Περράκη Π, Συμμετείχα ως συντονίστρια Στρογγυλής Τράπεζας με θέμα «Οι Έλληνες Ρομά: Η μακρά περίοδος προς την Αναγνώριση», που διοργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον ΟΑΣΕ και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στις 13 Νοεμβρίου. 2006
[24] Naskou-Perraki P., «Migration and Asylum Law and Policy in Greece», στο HIGGINS E. (ed.), Migration and Asylum Law and Policy in the European Union, FIDE, (I. Higgins (ed.)), Cambridge University Press, σελ. 145-157. 2004
[25] Naskou-Perraki P.,Συμμετείχα ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Συνέδριο « Administration of justice and promotion of International Cooperation and Solidarity in the field of Human Rights, collected papers from the fourth roundtable under the EU- IRAN Human Rights dialogue, Teheran, 14-15 June , pg 56. 2004
[26] Naskou-Perraki P., Rule and Fair Trial, collected papers from the second roundtable under the EU – IRAN Human Rights dialogue Brussels 14-15 March (‘’Art. 14 1,2,5 of the International Covenant on Civil and Political Rights’’), pag.. 81-97, Danish Institute of Human Rights, Copenhagen 2003
[27] Νάσκου-Περράκη Π., Προσφώνηση στο International Conference on Status and Problems of the Association of Jurists in Bulgaria and the role of the legal Profession in the EU Accession Problems., Ministry of Justice, Sofia Bulgaria, σελ. 6. 2002
[28] Naskou-Perraki P., «La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’ enfant», εισήγηση στο σεμινάριο της Νομικής ΑΠΘ για δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόρους της Τυνησίας και του Μαρόκου (Πρόγραμμα MEDA για τη Δημοκρατία), 15 Ιανουαρίου. Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα www.auth.gr/law/meda 2001
[29] Νάσκου-Περράκη Π., «Ευρωπαϊκή Ένωση και Πολιτισμός», στο 14ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Πολιτισμός – Ιστορία των λαών της Ευρώπης», Θεσσαλονίκη, 6-8 Οκτωβρίου, Το σπίτι της Ευρώπης, Πρακτικά, σελ. 50-60. 2001
[30] Νάσκου-Περράκη, Π., «Το 11ο Πρωτόκολλο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Εκτέλεση αποφάσεων υπό το φως της υπόθεσης Λοϊζίδου», εισήγηση σε συνέδριο που διοργανώθηκε από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στη μνήμη Κρατερού Ιωάννου, με θέμα : Ζητήματα εφαρμογής αποφάσεων Διεθνών Δικαιοδοτικών και Πολιτικών Οργάνων, Κομοτηνή, 25 Μαΐου. 2000
[31] Νάσκου-Περράκη Π., «Η πορεία και η εξέλιξη του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στην Ελλάδα» Κείμενα εργασίας 9 «Ρατσισμός και ξενοφοβία» Ινστιτούτο Καραμανλή, Θεσσαλονίκη 27 Νοεμβρίου, σελ. 31-41. 1999
[32] Naskou-Perraki P., “Citizens and Believers in Greece”, στο “Citizens and Believers in the Countries of the European Union. A double membership to the test of secularization and globalization”, Proceedings of the meeting of the European Consortium for church and research, Reggio Calabria, Milano, Giuffré, 12-15 November, σελ. 299-351. 1998
[33] Νάσκου-Περράκη Π., «Το έργο της Επιτροπής για την εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών, στο Ισότητα και Ανάπτυξη. Η πεντηκονταετής συμβολή του ΟΗΕ στην εξελικτική τους πορεία», Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 153-167. 1998
[34] Νάσκου-Περράκη Π., «Η έννοια του Πρόσφυγα κατά τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951», στο «Η Προστασία των Προσφύγων και των θυμάτων Εμφυλίων συρράξεων», Έκδοση του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, Αθήνα, σελ. 22. 1996
[35] Νάσκου-Περράκη Π., «Η πορεία για την εναρμόνιση του Ασύλου στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», στο «Η Προστασία των Προσφύγων», Έκδοση του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, Αθήνα, σελ. 8. 1995
[36] Νάσκου-Περράκη Π., «Η προσφυγική ιδιότητα: Κριτήρια και διαδικασίες για την αναγνώρισή της, Παρουσίαση περιπτώσεων από την διεθνή και ελληνική πρακτική» στο «Η Προστασία των Προσφύγων», Έκδοση Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, Αθήνα, σελ. 16. 1995
[37] Naskou-Perraki P., «Issues on the International promotion and protection of the rights of the child with special reference to the European Convention on human Rights», στο Kondyli D. (ed.), Child Protection and Care. Trends and Prospects, Papasissis Publishers, Athens, σελ. 155-172. 1994
[38] Νάσκου-Περράκη Π., «Δικαιώματα και υποχρεώσεις στο πλαίσιο της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 περί του καθεστώτος των προσφύγων: Γενική Θεώρηση», Εισήγηση σε επιστημονικό διήμερο που διοργάνωσαν η Υπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και η Εταιρία Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων με θέμα: «Δίκαιο των Προσφύγων και Ανθρώπινα Δικαιώματα», Αθήνα, 23-25 Νοεμβρίου 1989
[39] Νάσκου-Περράκη Π., «Η Ελάχιστη Προστασία του Ατόμου στη Διάρκεια μη διεθνών ενόπλων συρράξεων (άρθρα 4-6 Πρωτοκόλλου ΙΙ της Γενεύης 1977)», Εισήγηση σε επιστημονική ημερίδα που διοργανώθηκε από τον τομέα Διεθνών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με θέμα «Τα πρόσθετα πρωτόκολλα στις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949 για την προστασία των θυμάτων στις ένοπλες συρράξεις», Κομοτηνή, 7 Δεκεμβρίου. 1987
[40] Νάσκου-Περράκη Π., «Η επιδίκαση αποζημίωσης από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (άρθρο 50 της ΕυρΣΔΑ)», εισήγηση σε επιστημονική διημερίδα συνέδριο που διοργανώθηκε από το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου με θέμα «Ατομική προσφυγή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», Θεσσαλονίκη, 12-14 Ιουνίου. 1986
[41] Naskou-Perraki, P., “The judgment of May 29th, 1974 of the Federal Constitutional Court of Germany”, Thesaurus Acroasium, vol. VIII, Thessaloniki, σελ. 497-503, 1980
[42] Naskou-Perraki, P., “The status of internal waters in International Law”, Thesaurus Acroasium, vol. VII, Thessaloniki, σελ. 483-387,. 1977


Αλλα

  1. Π.Νάσκου-Περράκη, Χαιρετισμός κατά την τιμητική εκδήλωση για τον Γιάννη Καζάζη, Ομότιμο Καθηγητή του ΑΠΘ για την συμβολή του στα γράμματα, που διοργανώθηκε από την Έδρα UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής και το Κέντρο UNESCO για τις Γυναίκες και την Ειρήνη στα Βαλκάνια στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στις 13/06/2015
  2. Π.Νάσκου-Περράκη, Συμμετοχή στην εκδήλωση του εοαρτασμού της επιτυχίας των φοιτητών της νομικής για το πρώτο βραβείο στο Telders Moot Court Competition, (21/05/2015)
  3. Π.Νάσκου-Περράκη, επίσκεψη στην Κύπρο για την δημιουργία CyMUN στο Πανεπιστήμιο FREDERICK κατά τα πρότυπα του ThessISMUN, (04/05/2015)
  4. Π.Νάσκου-Περράκη, ‘’ Το καθεστώς και η έννοια του πρόσφυγα’’, Εισήγηση στην Ημερίδα που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νομικών Ελλάδος (ELSA) με θέμα Δίκαιο Μεταναστών και Δίκαιο Προσφύγων, (21/03/2015)
  5. Π.Νάσκου-Περράκη, συμμετοχή με την ιδιότητα της εκπροσώπου της Έδρας UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής, ως μέλος κριτικής επιτροπής των ‘’Βραβείων Εκπαιδευτικής Προσφοράς σε Παραμεθόριες Περιοχές’’ και στην τελετή απονομής βραβείων από το ΠτΔ στις (11.03.2015)
  6. Π.Νάσκου-Περράκη, Εισήγηση για το δίκαιο της Θάλασσας, προσκεκλημμένη από τον σύλλογο Ελλήνων υπαλλήλων στην ΕΕ στις Βρυξέλλες, (28/04/2015)
  7. Π.Νάσκου-Περράκη, Εισήγηση για τον τιμώμενο Λίνο-Αλέξανδρο Σισιλιάνο, δικαστή στο ΕΔΔΑ κατά την τελετή έναρξης του ThessISMUN, (14/04/2015)
  8. Π.Νάσκου-Περράκη, ‘’ Το δικαίωμα έκφρασης στο πλαίσιο της προστασίας δικαιωμάτων του παιδιού’’, εισήγηση στο πλαίσιο του φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου με θέμα ‘’Ελευθερία του λόγου των μαθητών ως ύψιστο ανθρώπινο δικαίωμα’’ που διοργάνωσε το σχολείο ΔΕΛΑΣΑΛ στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, (03/04/2015)
  9. Π.Νάσκου-Περράκη, ‘’Ο ΟΗΕ θεσμική δομή και σύγχρονες εξελίξεις’’ εισήγηση στην ΑΔΙΣΠΟ, (07/10/2014)
  10. Π.Νάσκου-Περράκη, ‘’Ιστορική αναδρομή στην δημιουργία των διεθνών οργανισμών’’ εισήγηση στην ΑΔΙΣΠΟ, (1/10/2014)
Έτος
[12]

 

 

[13]

 

 

 

[15]

 

 

[16]

 

 

[17]

 

 

[18]

 

 

[19]

 

 

[20]

 

 

[21]

 

[22]

 

[23]

 

[24]

 

[25]

-Νάσκου-Περράκη Π., εισήγηση με θέμα ”Η Διεθνής προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και η εφαρμογή του στην Ελλάδα που διοργάνωσε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 10 Δεκεμβρίου 2014

Νάσκου-Περράκη Π., εισήγηση με θέμα ”Το πρόβλημα του ασύλου στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου” στο πλαίσιο ημερίδας που διοργάνωσε το τμήμα ΒΣΑΣ το Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα ”Σύριοι πρόσφυγες στα Βαλκάνια”, Θεσσαλονίκη, 10 Δεκεμβρίου 2014

-Νάσκου-Περράκη Π., διάλεξη με θέμα ” Προσβασιμότητα:ένα νέο δικαίωμα των ΑμεΑ” σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από τον σύλλογο Ατόμων με Αυτισμό, Σύλλογο Διαβητικών και Σύλλογο Παραπληγικών Ν.Δράμας σε συνδιοργάνωση με την περιφερειακή ενότητα Δράμας, 7 Δεκεμβρίου 2014

Νάσκου-Περράκη Π., παρουσίαση του βιβλίου του κου Σάββα Τσιτουρίδη με τίτλο ”Ευλογημένη η γη” στην Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών Θεσσαλονίκη, 6 Δεκεμβρίου 2014

-Νάσκου-Περράκη Π., εισήγηση με θέμα ”Η συμβολή του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου στη δημιουργία διεθνών Οργανισμών” στο συνέδριο που διοργάνωσε το ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα με θέμα 100 Χρόνια από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, Θεσσαλονίκη, 03 Δεκεμβρίου 2014

-Νάσκου-Περράκη Π., εισήγηση με θέμα ”Τα δικαιώματα του παιδιού στην Ευρώπη”, στο πλαίσιο σεμιναρίων της έδρας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τα δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη, Θεσσαλονίκη, 27 Νοεμβρίου 2014

-Νάσκου-Περράκη Π., διάλεξη με θέμα ”Διεθνής Προστασία Δικαιωμάτων του Ανθρώπου”, σε συνέδριο με θέμα ”Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη των κοινωνικά ευπαθών ομάδων” της ELSA Thessaloniki(Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Νομικών), Θεσσαλονίκη, 24 Νοεμβρίου 2014

-Νάσκου-Περράκη Π., εισήγηση με θέμα ”Η Τρίτη Ηλικία στην διαμόρφωση της Αναπτυξιακής Διπλωματίας”, στο 5ο Διεθνές Φόρουμ σε θέματα υγείας που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη (Πόρτο Παλάς) , 23 Νοεμβρίου 2014

-Νάσκου-Περράκη Π., εισήγηση με θέμα ”Η σύμβαση για τα Δικαιώματα του παιδιού” στο δημοτικό σχολείο της Ν.Φώκιες, Χαλκιδική, 11 Νοεμβρίου 2014

– Νάσκου-Περράκη Π., Διάλεξη προς τους σπουδαστές της ΑΔΙΣΠΟ με θέμα ”ΟΗΕ. Σύγχρονες εξελίξεις”, 07 Οκτωβρίου 2014

– Νάσκου-Περράκη Π., Διάλεξη προς τους σπουδαστές της ΑΔΙΣΠΟ με θέμα ”Ιστορική Αναδρομή στην διοργάνωση της διεθνούς κοινωνίας” στις 01 Οκτωβρίου 2014

– Νάσκου-Περράκη Π., Διάλεξη προς τους σπουδαστές της ΑΔΙΣΠΟ με θέμα ”Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο”, 14 Οκτωβρίου 2014

– ‘Οι τελευταίες νομολογιακές εξελίξεις για την προστασία των ΑμεΑ’ ,εισήγηση στην παρουσίαση βιβλίου με θέμα ‘Από την ειδική αγωγή στη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Από το σχολείο σε μιά κοινωνία για όλους’, που πραγματοποιήθηκε στο Τελλόγλειο Ιδρυμα Τεχνών, ΑΠΘ, στις 19/3/2014.

2014
[26] Νάσκου-Περράκη Π., Διάλεξη προς τους σπουδαστές της ΑΔΙΣΠΟ με θέμα ‘ΟΗΕ. Διεθνείς προοπτικές’ 21 Μαίου 2014 2014
[27] Νάσκου-Περράκη Π., Διάλεξη προς τους σπουδαστές της  ΑΔΙΣΠΟ με θέμα ‘Δίκαιο Διεθνών Οργανισμών.ΝΑΤΟ-ΕΕ-Συμβούλιο της Ευρώπης’, 12 Ιουνίου 2014. 2014
[28] Νάσκου-Περράκη Π., διάλεξη στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Θερμαϊκού με θέμα ‘Παραβιάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από κρατικούς φορείς’, 10 Απριλίου 2014. 2014
[29] Νάσκου-Περράκη Π., ομιλία στο 2ο Λύκειο Λάρισας με θέμα :’ Δικαιώματα του Ανθρώπου και Δικαιώματα του παιδιού. Ο ρόλος της UNESCO και η Σύμβαση κατά των διακρίσεων στην Εκπαίδευση’, 11 Απριλίου 2014. 2014
[30] Νάσκου-Περράκη Π., Συντονίστρια στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου ‘Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης [1871-2013].Μιά πορεία 142 ετών προσφοράς στον άνθρωπο και την κοινωνία’ που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Αδελφότητας την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014. 2014
[31] Συντονίστρια στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων σε συνεργασία με το ThessISMUN Association στις 6 Μαρτίου στην αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα: ‘Το μεταναστευτικό ζήτημα της ΕΕ και το νέο καθεστώς του Δουβλίνο ΙΙΙ’. 2014
[32] Συντονίστρια στην ημερίδα που διοργάνωσε το ΙΜΧΑ με την Εταιρία Μελέτης Έργου Ιωάννη Καποδίστρια στις 7 Μαρτίου στο ΙΜΧΑ με θέμα: ‘Το Ανατολικό Ζήτημα: Η ελληνική, βαλκανική και ευρωπαϊκή του διάσταση απο τις αρχές του 19ου αιώνα εώς τον Κριμαϊκό πόλεμο.’ 2014
[33] Συντονίστρια στο Διήμερο Συνέδριο που διοργάνωσε η Εδρα Jean Monnet του Παν/μίου Μακεδονίας σε συνεργασία με το ΚΔΕΟΔ και την Ευρωπαική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014 στο Αμφιθέατρο Τελετών ,με θέμα ‘Ευρωπαική Ολοκλήρωση.Ευκαιρίες για τη νεολαία-Δικαστική Προστασία και Θεμελιώδη Δικαιώματα’, 20-21 Φεβρουαρίου, Θεσσαλονίκη. 2014
[34] Νάσκου-Περράκη Π., Διάλεξη προς τους σπουδαστές της ΑΔΙΣΠΟ με θέμα ‘Σύγχρονες Εξελίξεις του Διεθνούς Δικαίου’ , 19 Δεκεμβρίου 2013 2013
[35] Νάσκου Περράκη Π., συμμετοχή ως συντονίστρια στην εκδήλωση για τα ‘150 χρόνια από τη γέννηση του Κωνσταντίνου Καβάφη’ επετειακό έτος UNESCO 2013 που συνδιοργανώθηκε από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO και την έδρα Διαπολιτισμικής Πολιτικής, 4 Δεκεμβρίου 2013 2013
[36] Νάσκου Περράκη Π., συμμετοχή ως συντονίστρια στην Ενημερωτική Συνάντηση Συνεργαζομένων Σχολείων με την UNESCO Περιφερειών Εκπαίδεσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας που συνδιοργανώθηκε από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNESCO, το Υπουργείο Παιδείας και τα συνεργαζόμενα σχολεία της UNESCO, 29 Νοεμβρίου 2013, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2013
[37] Νάσκου-Περράκη συμμετοχή ως συντονίστρια σε πάνελ στο συνέδριο για ‘Τα δικαιώματα του Ευρωπαίου Πολίτη’ που διοργανώνεται απο την Jean Monnet Chair, University of Macedonia σε συνεργασία με το Γραφείο του Δικτύου Europe Direct της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής αλλά και με την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα καθώς και του Υπουργείου Εσωτερικών., 22 Νοεμβρίου 2013 2013
[38] ” Η Ελληνική εκπαίδευση κι η διαχρονική της σημασία στην περιοχή του Αργυροκάστρου” στην παρουσίαση του βιβλίου της κας Αδελαιδας Ισμυρλιάδου με τίτλο “Αργυρόκαστρο,Ιστορία-Εκπαίδευση-Κοινωνία”,στη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών ,Θεσσαλονίκη 20 Ιουνίου 2013 2013
[39] Νάσκου-Περράκη Π., «Η Προστασία των Δικαιωμάτων των Πολιτών σε Περίπτωση Παραβίασης 2013 από Κρατικούς Φορείς», σε σειρά σεμιναρίων που διοργανώθηκαν από το Ανοιχτό Λαΐκό Πανεπιστήμιο του Δήμου Θερμαΐκού, στη Θεσσαλονίκη, στις 10 Απριλίου 2013
[40] Νάσκου-Περράκη Π., «Ο Ρόλος και τα Δικαιώματα του Ευρωπαίου Πολίτη», σε σειρά σεμιναρίων που διοργανώθηκαν από το Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης του Τμήματος ΔΕΣ τους Πανεπιστημίου Μακεδονίας στις 26 Φεβρουαρίου 2013. 2013
[17] Νάσκου-Περράκη Π., «Σύγχρονες Προκλήσεις στο Διπλωματικό και Προξενικό Δίκαιο», στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) στις 16 Ιανουαρίου 2013. 2013
[18] Νάσκου-Περράκη Π, «Διεθνείς Θεσμοί Προστασίας των Γυναικών» σε ημερίδα που διοργανώθηκε από το Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ με τίτλο «Οι Γυναίκες και η Σύγχρονη Κρίση», στη Θεολογική Σχολή στις 14 Μαΐου. 2012
[19] Νάσκου-Περράκη Π., «Εισαγωγή στο Σύγχρονο Διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών», στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) στις 18 Σεπτεμβρίου. 2012
[20] Naskou-Perraki P., «EU Identity», εισήγηση σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη στις 17 Μαΐου. 2011
[21] Naskou-Perraki P., «Regional Organisations: Their Evolution and Achievements», στο συνέδριο Rhodes Model Regional Cooperation, που διοργανώθηκε στη Ρόδο, 19 Οκτωβρίου. 2011
[22] Νάσκου-Περράκη Π., «Εισαγωγή στο Σύγχρονο Διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών», στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) στις 10 και 18 Νοεμβρίου 2011. 2011
[23] Νάσκου-Περράκη Π., «Η διεθνής προστασία των προσφύγων» σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από τη Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος με θέμα “Γυναίκα Μετανάστης-Γυναίκα Πρόσφυγας”, Θεσσαλονίκη, 4 Απριλίου. 2011
[24] Νάσκου-Περράκη Π., «Η ενδιάμεση Συμφωνία Ελλάδας-Σκοπίων», σε συνέδριο που διοργανώθηκε από την GRAPESS στις 13 Δεκεμβρίου. 2011
[25] Νάσκου-Περράκη Π., «Ο μηχανισμός προστασίας της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και η εφαρμογή της στην Ελλάδα» σε ημερίδα που διοργανώθηκε στο Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης με θέμα «Δικαιώματα των μαθητών στο σχολείο» στις 21 Δεκεμβρίου. 2011
[26] Νάσκου-Περράκη Π., «Τα δικαιώματα του Παιδιού όπως κατοχυρώνονται από τις Διεθνείς Συμβάσεις» σε ημερίδα που διοργανώθηκε στο Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης με θέμα «Ευαισθητοποίηση των μαθητών στα δικαιώματα του ανθρώπου», Θεσσαλονίκη, 5 Μαΐου. 2011
[27] Νάσκου-Περράκη Π., «Τρομοκρατία και Διεθνές Δίκαιο», σε εκδήλωση της ΔΑΠ με θέμα «Τρομοκρατία, Διεθνές Δίκαιο και Εξωτερική Πολιτική των ΗΠΑ», που διοργανώθηκε από το Τμήμα ΔΕΣ τον Μάρτιο 2011
[28] Νάσκου-Περράκη Π., Συντονίστρια στο 14ο ετήσιο σεμινάριο, που διοργανώνεται από το Αμερικανικό Προξενείο Θεσσαλονίκης, με θέμα «Ελλάδα και ζητήματα μεταναστών» και πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδρίων της Ένωσης Εκδοτών Βορείου Ελλάδας, Θεσσαλονίκη, 7 Απριλίου. 2011
[29] Νάσκου-Περράκη Π., “Από την Οικουμενική Διακήρυξη του ΟΗΕ στο Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ..” Επιστημονική εισήγηση με θέμα “Θεμελιώδη Δικαιώματα και Αρχές στην Ευρώπη” που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, 21 Δεκεμβρίου. 2010
[30] Νάσκου-Περράκη Π., « Τα δικαιώματα του παιδιού. Η εφαρμογή τους στην Ελλάδα». Εισήγηση στο Διατμηματικό Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Εκπαιδευσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Ειρήνη, που διοργανώνει η έδρα UNESCO του ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου. 2010
[31] Νάσκου-Περράκη Π., «Από την Οικουμενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού», διάλεξη σε εκδήλωση που διοργάνωσε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας η έδρα UNESCO σε συνεργασία με το Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Πυλαίας για τον εορτασμό της Παγκόσμια Ημέρας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Παιδιού, και του Παγκόσμιου Έτους Σύγκλισης των Πολιτισμών, 11 Δεκεμβρίου. 2010
[32] Νάσκου-Περράκη Π., «Γιατί πρέπει να γιορτάζουμε ακόμη την ημέρα της γυναίκας;», διάλεξη στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Πανθεσσαλονίκεια Κίνηση Πολιτών ‘Αλκυόνη’ στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 8 Μαρτίου. 2010
[33] Νάσκου-Περράκη Π., «Επαγγελματικός προσανατολισμός αποφοίτων του ΔΕΣ» σε εκδήλωση που διοργάνωσε η ΠΑΣΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα «Προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης μετά το ΔΕΣ και το ΒΣΑΣ» στις 14 Οκτωβρίου 2010. 2010
[34] Νάσκου-Περράκη Π., «Η Γνωμοδότηση του Διαρκούς Δικαστηρίου Διεθνούς Δικαιοσύνης σχετικά με την εκπαίδευση της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία κατά το μεσοπόλεμο» στην παρουσίαση του βιβλίου της κας Μαντά Κ. Ελευθερίας με τίτλο «Η εκπαίδευση της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία κατά το μεσοπόλεμο», στη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης, 28 Νοεμβρίου 2010
[35] Νάσκου-Περράκη Π., «Η Διεθνής προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών» διάλεξη στην ημερίδα με τίτλο «Γυναίκες άλλοτε και τώρα. Ποικίλες προσεγγίσεις στη ζωή του δεύτερου φύλλου», που διοργάνωσαν το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Έδρα UNESCO), και το ΑΠΘ, 6 Μαρτίου. 2010
[36] Νάσκου-Περράκη Π., «Η εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Ελλάδα», σε εκδήλωση που διοργάνωσε η έδρα UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής με τη δευτ/μια εκπαίδευση ανατολικής και δυτικής Θεσσαλονίκης με θέμα «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Σχολείο» στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 9 Νοεμβρίου. 2010
[37] Νάσκου-Περράκη Π., «Η νέα Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (Α.με.Α)». Ομιλία σε διημερίδα που οργάνωσε ο Σύλλογος παραπληγικών Δράμας με θέμα: «’τομα με Αναπηρίες και πως προστατεύονται από διεθνείς πράξεις Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», Δράμα, 9 και 10 Οκτωβρίου. 2010
[38] Νάσκου-Περράκη Π., «Η προστασία της Γυναίκας από την εποχή του Σέλλεϋ μέχρι σήμερα» στην παρουσίαση του βιβλίου της κας Δούκα-Καμπίτογλου Αικατερίνης «Ανδρό-γυνες αναγνώσεις Πέρσυ ΣΕΛΛΕΫ & Μαίρη ΣΕΛΛΕΫ» στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, 21 Οκτωβρίου. 2010
[39] Νάσκου-Περράκη Π., «Ο ρόλος της Κοινωνίας των Εθνών στο επεισόδιο Tellini» στην παρουσίαση του βιβλίου του κ. Παπαφλωράτου Σ. Ιωάννη με τίτλο «Η ελληνοϊταλική κρίση του 1923. Το επεισόδιο Tellini/Κέρκυρας» στο βιβλιοπωλείο Ιανός, 12 Οκτωβρίου. 2010
[40] Νάσκου-Περράκη Π., «Οι δραστηριότητας της έδρας UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας», σε εκδήλωση που διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον Όμιλο UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης με θέμα: «UNESCO Πρόσωπα και Δράσεις στην πόλη» στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, και με τη συμμετοχή των εδρών UNESCO του ΑΠΘ, 27 Νοεμβρίου. 2010
[41] Νάσκου-Περράκη Π., παρέμβαση στο Διεθνές Forum για τις Γυναίκες που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNESCO και το Κέντρο UNESCO για τις Γυναίκες και την Ειρήνη στα Βαλκάνια της Θεσσαλονίκης, με θέμα «Gender Equality: The Missing Link? Rethinking the Internationally Agreed Development Goals Beyond 2015», 9-15 Σεπτεμβρίου, Αθήνα. 2010
[42] Νάσκου-Περράκη Π., Σύνοψη συζήτησης στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Γυναικών Ρομά « Είμαι μια Ευρωπαία Ρομά», που διοργανώθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Υπουργείο Εσωτερικών, Αθήνα, 11-12 Ιανουαρίου. 2010
[43] Naskou-Perraki P., «The prohibition of discrimination against women», Εισήγηση στο συνέδριο ” Social Transformations and development of South-East European Countries: New Challenges, new fields of action”, που διοργάνωσε το Κέντρο UNESCO για τις Γυναίκες και την Ειρήνη στα Βαλκάνια, Θεσσαλονίκη, 14 Ιουνίου. 2009
[44] Naskou-Perraki P., Διδασκαλία «Διεθνής Προστασία Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Capital στο Columbus, Ohio των ΗΠΑ, 12-19 Μαρτίου. 2009
[45] Νάσκου-Περράκη Π., « Μνήμη Κ. Ιωάννου», Εισήγηση στην Διημερίδα που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων με θέμα « Διεθνής Δικαιοσύνη στον 21ο αιώνα : Προκλήσεις – Προοπτικές» 6-7 Μαρτίου 2009
[46] Νάσκου-Περράκη Π., « Προβλήματα εφαρμογής των δικαιωμάτων του παιδιού στην Ελλάδα του 21ου αιώνα» στο 60 χρόνια από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Προκλήσεις και Προοπτικές που διοργάνωσαν το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα δικαιώματα του Ανθρώπου και Ελληνική Εταιρεία διεθνούς δικαίου και διεθνών Σχέσεων, Αθήνα, 24-25 Φεβρουαρίου. 2009
[47] Νάσκου-Περράκη Π., «Διαπολιτισμική Πολιτική: Η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Προβλήματα εφαρμογής της στην Ελλάδα». Εισήγησή σε Συνέδριο στις Σέρρες που διοργανώθηκε από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Τα ανθρώπινα Δικαιώματα στο έτος διαπολιτισμικού διαλόγου: Μύθοι και πραγματικότητες στο σχολείο». Σέρρες 16 Ιανουαρίου 2009
[48] Νάσκου-Περράκη Π., «Οι Μηχανισμοί Προστασίας των Δικαιωμάτων των Γυναικών σε Παγκόσμιο και Περιφερειακό Επίπεδο: Πρόσφατες Εξελίξεις», σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από την έδρα UNESCO σε συνεργασία με την Ευρωβουλευτική Ομάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος με θέμα: «Τα Δικαιώματα των Γυναικών», στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, 10 Δεκεμβρίου. 2009
[49] Νάσκου-Περράκη Π., «Τα δικαιώματα των ΑμεΑ και τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η χώρα μας από την αναμενόμενη εφαρμογή της Σύμβασης ΑμεΑ του ΟΗΕ που τέθηκε σε ισχύ το 2008». Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε στην Αθήνα η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Πληροφόρησης, Αθήνα 24 Ιουνίου 2009
[50] Νάσκου-Περράκη Π., Διάλεξη με θέμα « European Court of Human Rights», στο Transatlantic Seminar που διοργάνωσαν το Γενικό Προξενείο ΗΠΑ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2-4 Απριλίου 2009
[51] Νάσκου-Περράκη Π., « Τα δικαιώματα του παιδιού», Εισήγηση στην Ημερίδα που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Καλαμαριάς με ΜΚΟ με θέμα « Τα παιδιά μιλούν για τα Δικαιώματά τους, Είμαστε και εμείς εδώ – Αναζητώντας τα Δικαιώματά μας», Θεσσαλονίκη, 10 Δεκεμβρίου 2008
[52] Νάσκου-Περράκη Π., «Η διεθνής προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού», εισήγηση σε ημερίδα που διοργανώθηκε από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης με θέμα «Αγωγή υγείας: Υποστηρικτικές δομές στην Θεσσαλονίκη», Θεσσαλονίκη, 3 Νοεμβρίου 2008
[53] Νάσκου-Περράκη Π., «Η διεθνής προστασία των δικαιωμάτων των ΑμεΑ και η εφαρμογή τους», εισήγηση σε σειρά ημερίδων που διοργανώθηκαν από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.) με θέμα «Επιμόρφωση συνοδών ατόμων με αναπηρία του ειδικού κατασκηνωτικού προγράμματος», Αθήνα (1 Νοεμβρίου), Θεσσαλονίκη (2 Νοεμβρίου), Πάτρα (9 Νοεμβρίου) και Λάρισα (23 Νοεμβρίου ). 2008
[54] Νάσκου-Περράκη Π., «Η προστασία της μητρότητας και των παιδιών από το Διεθνές Δίκαιο», εισήγηση σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Λύκειο Ελληνίδων Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του εορτασμού της γιορτής της Μητέρας, Θεσσαλονίκη, 12 Μαΐου 2008
[55] Νάσκου-Περράκη Π., «Η προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών της Μεσογείου», εισήγηση σε ημερίδα που διοργάνωσε το Κέντρο UNESCO για τις Γυναίκες και την Ειρήνη στα Βαλκάνια σε συνεργασία με το Φόρουμ Γυναικών της Μεσογείου – Παράρτημα της Μασσαλίας με θέμα «Γυναικεία γραφή», Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2008
[56] Νάσκου-Περράκη Π., Εισήγηση με θέμα «Το δικαίωμα στην εκπαίδευση όπως κατοχυρώνεται από διεθνείς πράξεις προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο», στο 27ο ετήσιο εκπαιδευτικό συνέδριο που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Φροντηστηρίων Ξένων Γλωσσών PALSO με τίτλο «Παιδεία γνώσεων και αξιών», Θεσσαλονίκη, 25-26 Αυγούστου 2008
[57] Νάσκου-Περράκη Π., Συντονίστρια σε διεθνές συνέδριο με τίτλο « The European Union as a World Player : 50+1 Years», που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, Θεσσαλονίκη,22-24Μαΐου 2008
[58] Νάσκου-Περράκη Π., Συντονίστρια στο workshop C: “UN, NATO and EU in cooperation”, του διεθνούς φοιτητικού συνεδρίου με τίτλο “If I ruled the world: The future of governance in the 21st century”, που διοργανώθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με την IAPPS / GAPPS, Θεσσαλονίκη, 5-11 Μαΐου 2008
[59] Νάσκου-Περράκη Π., Εισήγηση με θέμα «Νομοθεσία για τα ’τομα με Αναπηρία σε ΕΕ και Ελλάδα. Ίσα Δικαιώματα: Μύθοι ή Πραγματικότητα;» σε συνέδριο που διοργάνωσε ο Σύλλογος Παραπληγικών Δράμας σε συνεργασία με το Δήμο Δράμας με θέμα «Πρόσβαση στη Ζωή: 2007-Έτος Ίσως Ευκαιριών για Όλους», Δράμα, 20-21 Οκτωβρίου. 2007
[60] Naskou-Perraki P «The UN Convention of the rights of the child», Εισήγηση στο καλοκαιρινό σχολείο για τα δικαιώματα του Ανθρώπου, της Μεσογειακής Ακαδημίας Διπλωματικών Σπουδών, Μάλτα, 10-11 Ιουνίου. 2006
[61] Νάσκου-Περράκη Π., «Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Έννοια, μέθοδοι, αποτελέσματα, νομοθεσία και πρακτική των Διεθνών Οργανισμών, Εισήγηση στο συνέδριο που διοργάνωσε το ΑΠΘ με θέμα «Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο», Θεσσαλονίκη, 30 Οκτωβρίου. 2006
[62] Νάσκου-Περράκη Π., «Η UNESCO και τα δικαιώματα του ανθρώπου», Εισήγηση στο συνέδριο που διοργάνωσε η Έδρα UNESCO του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα «60 χρόνια από την ίδρυση της UNESCO, Θεσσαλονίκη, 6 Μαϊου. 2006
[63] Νάσκου-Περράκη Π., «Η Προστασία των Ανηλίκων Προσφύγων στην Ελλάδα», Εισήγηση σε Στρογγυλή Τράπεζα που διοργάνωσε το Stability Pact με τη συνεργασία του Αμερικανικού Προξενείου με θέμα «Υποδοχή και μεταχείριση ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων, Θεσσαλονίκη, 19 Σεπτεμβρίου. 2006
[64] Νάσκου-Περράκη Π., «Η συμβολή του ΟΗΕ στην προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου», Εισήγηση στο συνέδριο του YSUN (Youth Society for the United Nations) με θέμα «60 χρόνια από την ίδρυση του ΟΗΕ», Θεσσαλονίκη, 13 Μαΐου. 2006
[65] Νάσκου-Περράκη Π., «Το Δικαίωμα στην Υγεία: Ένα Θεμελιώδες Δικαίωμα του Ανθρώπου», Εναρκτήρια Εισήγηση στο Δεύτερο Ετήσιο Συνέδριο Αθηροσκλήρυνσης, Θεσσαλονίκη, 23 Φεβρουαρίου 2006
[66] Νάσκου-Περράκη Π., «Το Σύμφωνο του ΟΗΕ για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα και ο έλεγχος εφαρμογής του», Εισήγηση στο συνέδριο που διοργάνωσε το Κέντρο Συγκριτικού και Ευρωπαϊκού Εργασιακού Δικαίου του ΔΠΘ σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Πανεπιστήμιο Robert Schuman του Στρασβούργου και το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών με θέμα «Τα Κοινωνικά δικαιώματα στα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Κείμενα», Αθήνα, 23-24 Οκτωβρίου. 2006
[67] Νάσκου-Περράκη Π., Παρέμβαση σε διεθνές συνέδριο με τίτλο “Western Balkans civil society forum”, που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Βρυξέλλες, 27-28 Μαρτίου 2006
[68] Naskou-Perraki P., «International Protection of Human Rights» διδασκαλία μαθημάτων στο Passau της Γερμανίας, 6-15 Ιουνίου. 2005
[69] Naskou-Perraki P., Εναρκτήρια ομιλία στην διημερίδα με θέμα «E-Justice: Social and Economic Aspect», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Phare, στα Σκόπια, 26 Ιανουαρίου 2005
[70] Νάσκου-Περράκη Π., «Η προστασία των προσφύγων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Διάλεξη στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 3 Φεβρουαρίου 2005
[71] Νάσκου-Περράκη Π., «Οι Οικογενειακές Σχέσεις στο πλαίσιο της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού», Εισήγηση σε συνέδριο που διοργανώθηκε από την Εθνική Σχολή Δικαστών με θέμα «Οι οικογενειακές Σχέσεις στη Σύγχρονη Έννομη Τάξη», Κομοτηνή, 13 Οκτωβρίου 2005
[72] Νάσκου-Περράκη Π., «Παράνομη διακίνηση ανθρώπων: Εφαρμογή του δικαίου και διασυνοριακή συνεργασία», Συντονίστρια σε ημερίδα που διοργάνωσαν η εναλλακτική έδρα Θεσσαλονίκης του Συμφώνου Σταθερότητας για τη Ν.Α. Ευρώπη και το Αμερικανικό Γενικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή της Εθνικής Σχολής Δικαστών, Θεσσαλονίκη, 16 Φεβρουαρίου 2005
[73] Νάσκου-Περράκη Π., Συντονίστρια στην Ενότητα «Ζητήματα Ποινικής Δικαιοδοσίας στη Διεθνή Έννομη Τάξη», στην διημερίδα που οργάνωσαν το Ινστιτούτο Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων και η Εταιρεία Διεθνούς Δικαίου με θέμα η «Διεθνής Ποινική Δικαιοσύνη ως Μηχανισμός Επιβολής του Διεθνούς Δικαίου», Θεσσαλονίκη, 6 Οκτωβρίου 2005
[74] Naskou-Perraki P., «International Law», σειρά μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό του Institute of the World Trade Organization, Βέρνη, 2-3 Νοεμβρίου. 2004
[75] Naskou-Perraki P., Διάλεξη στο Σλαβικό Πανεπιστήμιο του Baku Azerbaijan, με θέμα «The Rights of Citizens in EU», ως εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τη σύναψη διμερών συμφωνιών συνεργασίας με δύο Πανεπιστήμια του Μπακού Azerbaijan, Μάρτιος. 2004
[76] Naskou-Perraki P., Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο 4th Round Table under the EU-Iran Human Rights Dialogue, on Administration of Justice and Promotion of International Cooperation and Solidarity in the Field of Human Rights, Tehran, 14-15 June. 2004
[77] Νάσκου-Περράκη Π., «Ζητήματα Κοινωνικής Ασφάλισης: Μετανάστευση, Αλλοδαποί, Πρόσφυγες», Συμπεράσματα από τις εργασίες συνεδρίου που διοργάνωσε η Εθνική Σχολή Δικαστών στη Θεσσαλονίκη, 1 Οκτωβρίου 2004
[78] Νάσκου-Περράκη Π., «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η προστασία των προσφύγων», Διάλεξη στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρία Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, 17 Νοεμβρίου 2004
[79] Νάσκου-Περράκη Π., «Οι ατομικές προσφυγές κατά Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», Διάλεξη σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Γενικό προξενείο της Κύπρου, Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2004
[80] Νάσκου-Περράκη Π., «Πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα ασύλου», Διάλεξη σε επιστημονική εκδήλωση που διοργάνωσε η Ελληνική Ένωση Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στις 3 Μαΐου 2004
[81] Νάσκου-Περράκη Π., Πρόεδρος στην ενότητα «Οι προκλήσεις του διεθνούς συστήματος», στο συνέδριο που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων της Αθήνας για τα 30 χρόνια ελληνικής εξωτερικής πολιτικής 1974-2004 στο Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα, 13 Μαΐου 2004
[82] Νάσκου-Περράκη Π., Συντονίστρια στο ευρωπαϊκό συνέδριο που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης για την «Δικαστική Συνεργασία σε Αστικές Υποθέσεις», Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2004
[83] Naskou-Perraki P., “The contribution of research institute in mass media”, Εισήγηση στο 8ο Διαβαλκανικό Δημοσιογραφικό Συνέδριο «Τα βαλκανικά ΜΜΕ στην ψηφιακή εποχή» που διοργάνωσε το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Θεσσαλονίκη, 05 Δεκεμβρίου 2003
[84] Naskou-Perraki P., « Fair Trial (article 14th of the Covenant of Civil and Political Rights) » Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο διάλογο Ιράν – Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Βρυξέλες, 14-15 Μαρτίου. 2003
[85] Naskou-Perraki P., « International Law», σειρά μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό του Institute of the World Trade Organization, Βέρνη, 29-30 Οκτωβρίου. 2003
[86] Naskou-Perraki P., «Article 14, para g 1,2,5 of the Covenant on Civil and Political Rights» Εκπρόσωπος της Ελλάδας στον διάλογο Ιράν – Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Βρυξέλες, 14-15 Μαρτίου. 2003
[87] Naskou-Perraki P., «International Law and National Legal Order», Εισήγηση στο American Studies Seminar, Θεσσαλονίκη, 6 Οκτωβρίου 2003
[88] Naskou-Perraki P., «Policy against discrimination and political liberties in European Union», Παρέμβαση στην 1η ενημερωτική συνάντηση δικαστικών λειτουργών από τις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης που πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Σχολή Δικαστών, Θεσσαλονίκη, 14 Νοεμβρίου. 2003
[89] Naskou-Perraki P., «The Universal Declaration of Human Rights», εισήγηση στην 2η ενημερωτική συνάντηση δικαστικών λειτουργών από χώρες της Ν.Α. Ευρώπης και του Εύξεινου Πόντου που διοργάνωσε η Εθνική Σχολή Δικαστών, Θεσσαλονίκη, 10 Νοεμβρίου 2003
[90] Naskou-Perraki P.,«Human Rights in EU», Διάλεξη κατά την τελετή απονομής του τίτλου της Επίτιμης Διδάκτορας από το Τμήμα Νομικής και Ιστορίας του Πανεπιστημίου, Neophyt Rilsky, Blagoevgrand, Βουλγαρία, 5 Απριλίου. 2003
[91] Νάσκου-Περράκη Π., «Δικαιώματα του ανθρώπου – Δικαιώματα του παιδιού», Εισήγηση σε εκδήλωση της ΠΑΣΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 11 Δεκεμβρίου 2003
[92] Νάσκου-Περράκη Π., «Ενωμένη Ευρώπη: Ευρωπαϊκή ταυτότητα – κινητικότητα νέων», Εισήγηση στην συνάντηση που διοργάνωσε η Αμάλθεια, εταιρία υποστήριξης δραστηριοτήτων νέων Καλαμαριάς, και το δημοτικό συμβούλιο νεολαίας Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκη, 23 Απριλίου 2003
[93] Νάσκου-Περράκη Π., «Ευρωπαϊκή Ένωση: Διεύρυνση – Προοπτικές», Ομιλία στον ροταριανό όμιλο Πανοράματος με την ευκαιρία επίσκεψης καθηγητών και σπουδαστών του Πανεπιστημίου του Kent των Ηνωμένων Πολιτειών, Θεσσαλονίκη, 15 Φεβρουαρίου 2003
[94] Νάσκου-Περράκη Π., «Η Διεθνής Σύμβαση για την εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών», Διάλεξη στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 4 Δεκεμβρίου 2003
[95] Νάσκου-Περράκη Π., «Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού», Διάλεξη στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Θεσσαλονίκης στον νομικό κύκλο σπουδών, Θεσσαλονίκη, 9 Ιανουαρίου 2003
[96] Νάσκου-Περράκη Π., «Το ευρωπαϊκό κεκτημένο: Οι ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα», Εισήγηση σε επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργάνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου για τα μέλη της αστυνομικής δύναμης και της υπηρεσίας αλλοδαπών και μετανάστευσης, Λευκωσία, 27 Φεβρουαρίου 2003
[97] Naskou-Perraki P., «International legislation for the protection of civilians and refugees during armed conflicts. The experience of recent conflicts in South-East Europe», Διάλεξη στην εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Κέντρο UNESCO για τις Γυναίκες και την Ειρήνη στα Βαλκάνια, Πρόγραμμα Κοινωνικής Ανάπτυξης, Θεσσαλονίκη 17 Μαΐου . 2002
[98] Naskou-Perraki P., «The European Convention on Human Rights and its implementation in the national legal order», εισήγηση σε συνέδριο που διοργάνωσε η Εθνική Σχολή Δικαστών για σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστών της Αλβανίας, Θεσσαλονίκη, 23 Σεπτεμβρίου . 2002
[99] Naskou-Perraki P., «The justicability of Human Rights», Εισήγηση ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στο διάλογο Κίνας – Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Πεκίνο, 30-31 Μαΐου. 2002
[100] Naskou-Perraki P., «Welcoming Address» at the International Conference on the Status and Problems of the Association of the Jurists in Bulgaria and the role of the legal profession in the EU Accession Process, που διοργανώθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, 12-13 Ιουνίου. 2002
[101] Νάσκου-Περράκη Π., «Convention on Elimination of Discrimination against Women», Διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό της Ε.Ε. για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό, Βενετία, 9 Οκτωβρίου. 2002
[102] Νάσκου-Περράκη Π., «Η πορεία της δημιουργίας του κράτους του Ισραήλ και ο ρόλος του ΟΗΕ», Διάλεξη για την Ημέρα Ανεξαρτησίας του κράτους του Ισραήλ, Θεσσαλονίκη, 28 Απριλίου. 2002
[103] Νάσκου-Περράκη Π., «ΟΗΕ – Οργάνωση – Δομή και Ρόλος του Οργανισμού στο Διεθνές Περιβάλλον», Διάλεξη στην Ανώτατη Σχολή Πολέμου, Θεσσαλονίκη, 6 Φεβρουαρίου. 2002
[104] Νάσκου-Περράκη Π., «Οι διεθνείς συμβάσεις και ρόλος των διεθνών φορέων», Εισήγηση στο ευρωπαϊκό συνέδριο που διοργάνωσε το Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών για την εμπορευματοποίηση των ανθρωπίνων οργάνων, Θεσσαλονίκη, 2 Νοεμβρίου. 2002
[105] Naskou-Perraki P., “La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’ enfant”, εισήγηση στο σεμινάριο της Νομικής ΑΠΘ για δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόρους της Τυνησίας και του Μαρόκου (Πρόγραμμα MEDA για τη Δημοκρατία), 15 Ιανουαρίου. Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδαwww.auth.gr/law/meda 2001
[106] Naskou-Perraki P., «International Organizations», Διδασκαλία στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Capital στο Columbus, Ohio ΗΠΑ, Ιανουάριος-Φεβρουάριος. 2001
[107] Naskou-Perraki P., «National sovereignty and humanitarian intervention in Post Cold World Era», Εισήγηση στο American Studies Seminar, Θεσσαλονίκη, 30 Μαρτίου. 2001
[108] Naskou-Perraki P., «Protection of refugees and displaced populations», Εισήγηση στο Κέντρο UNESCO για τις Γυναίκες και την ειρήνη στα Βαλκάνια Πρόγραμμα Κοινωνικής Ανάπτυξης, Θεσσαλονίκη 18 Μαΐου. 2001
[109] Νάσκου-Περράκη Π., «Ευρωπαϊκή Ένωση: Ευρώπη και Πολιτισμός», Διάλεξη στο 14ο διεθνές συνέδριο του «Σπιτιού της Ευρώπης» με θέμα «Πολιτισμός – Ιστορία των Λαών της Ευρώπης», Θεσσαλονίκη, 4-8 Οκτωβρίου. 2001
[110] Νάσκου-Περράκη Π., «Η θεσμική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Εισήγηση στο 2ο ενημερωτικό κύκλο διαλέξεων σε θέματα ευρωπαϊκής ενοποίησης που διοργάνωσε το ΕΚΕΠΠ και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, 19 Νοεμβρίου. 2001
[111] Νάσκου-Περράκη Π., «Η πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον 21ο αιώνα», Εισήγηση στην εκδήλωση της ΠΑΣΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 20 Μαρτίου 2001
[112] Νάσκου-Περράκη Π., «Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης», Εισήγηση στην εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Κέντρο Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων, τη Διεθνή Αμνηστία κ.ά. στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης στις 26 Ιουνίου 2001
[113] Naskou-Perraki P., «Citizen Participation in a Civil Society», panel discussion στο Συνέδριο American Studies Seminar με τίτλο «Toward the year 2000: Creating a civil society», Θεσσαλονίκη, 21-23 Μαρτίου. 2000
[114] Naskou-Perraki P., «Greece and Hungary – Future partners in the European Union. Economic development and regional stability», Opening remarks στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ουγγαρίας, Θεσσαλονίκη, 1 Νοεμβρίου 2000
[115] Naskou-Perraki P., «International Organizations: Their role in the development and stability of South-Eastern Europe», Διάλεξη στο 5ο Διεθνές Ινστιτούτο Πολιτικών και Οικονομικών Σπουδών που διοργανώθηκε με τα Πανεπιστήμια Georgetown και Harvard, Θεσσαλονίκη, 25 Ιουλίου. 2000
[116] Naskou-Perraki P., «International Protection of Human Rights», Εισήγηση στο 1ο επιμορφωτικό σεμινάριο ευρωπαϊκού δικαίου της Ένωσης Βαλκανικών Δικηγορικών Συλλόγων και του Κέντρου Επιμόρφωσης Νομικών Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κύπρου που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 5 Δεκεμβρίου 2000
[117] Naskou-Perraki P., «Minorities and Social Needs», Εισήγηση στο Πρόγραμμα Κοινωνικής Ανάπτυξης 2000 που διοργάνωσε το Κέντρο ΟΥΝΕΣΚΟ για τις Γυναίκες και την Ειρήνη στα Βαλκάνια σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 12 Μαΐου 2000
[118] Naskou-Perraki P., «The rights of citizens in the European Union», εισήγηση στην 9η ετήσια σύνοδο του European Forum of Technical and Vocational Education and Training που διοργανώθηκε από το CEDEFOP, Θεσσαλονίκη, 26 Οκτωβρίου 2000
[119] Νάσκου-Περράκη Π., «Δεκάτη Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Η καταπάτησή τους στην Κύπρο, ο δρόμος για δικαίωση μέσω του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», Εισήγηση στην εκδήλωση που πραγματοποίησε η Δημοκρατική Κίνησης Κυπρίων Φοιτητών «Αγώνας» στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 10 Δεκεμβρίου 2000
[120] Νάσκου-Περράκη Π., «Διεθνείς Οργανισμοί», διάλεξη σε νέους δικηγόρους στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Κέντρου Διεθνούς Ευρωπαϊκού και Οικονομικού Δικαίου, 15 Μαρτίου. 2000
[121] Νάσκου-Περράκη Π., «Δικαιώματα των μειονοτήτων», Εισήγηση στο 1ο Συνέδριο της Ένωσης Ομογενών από Κωνσταντινούπολη, Θεσσαλονίκη, 25 Νοεμβρίου. 2000
[122] Νάσκου-Περράκη Π., «Η διεθνής προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού», Διάλεξη στο Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας, Κιάτο, 14 Φεβρουαρίου. 2000
[123] Νάσκου-Περράκη Π., «Η Προστασία των Δικαιωμάτων των Προσφύγων στην Ελλάδα» διάλεξη σε νέους δικηγόρους του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης στο Κέντρο Διεθνούς Ευρωπαϊκού και Οικονομικού Δικαίου, 8 Μαΐου. 2000
[124] Νάσκου-Περράκη Π., «Πρόσφυγες», διάλεξη σε νέους δικηγόρους του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης στο Κέντρο Διεθνούς Ευρωπαϊκού και Οικονομικού Δικαίου, 7 Φεβρουαρίου. 2000
[125] Νάσκου-Περράκη Π., «Το νομικό πλαίσιο προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού», Εισήγηση στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύλλογος Φίλων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και το Παιδί στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Θεσ/νίκη 15 Μαρτίου 2000
[126] Νάσκου-Περράκη Π., Πρόεδρος στην ενότητα «Ευρώπη και Πολιτισμός» στο Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε το ΙΣΤΑΜΕ με θέμα «Η Ευρώπη και ο κόσμος στην αρχή της χιλιετίας. Σύγχρονη προοδευτική προσέγγιση».Θεσσαλονίκη, 12-13 Φεβρουαρίου 2000
[127] Νάσκου-Περράκη Π., Πρόεδρος στο 1ο διεθνές συνέδριο βλαχόφωνου ελληνισμού που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 9 Δεκεμβρίου 2000
[128] Νάσκου-Περράκη Π., Συντονίστρια στην 1η επιστημονική ημερίδα με θέμα «Ιστορία και πολιτισμός των Ελλήνων της διασποράς» που πραγματοποιήθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 16 Δεκεμβρίου 2000
[129] Naskou-Perraki P., «International Protection of Human Rights», διδασκαλία σε 80 ανώτατους αξιωματούχους από τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Κύπρο, στο πλαίσιο του Προγράμματος TAΙEX, Κέντρο Διεθνούς Ευρωπαϊκού και Οικονομικού Δικαίου, Θεσσαλονίκη, 15-16 Οκτωβρίου. 1999
[130] Naskou-Perraki P., «The role of the International Political Organizations», Εισήγηση στα πλαίσια σεμιναρίου με τίτλο «Functioning of the Institutions in a contemporary democratic State» που διοργάνωσε η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης της Ελλάδας με την Development Planning LTD σε Μολδαβούς Βουλευτές, Κισινάου Μολδαβίας, 26 Φεβρουαρίου 1999
[131] Νάσκου-Περράκη Π., «Migration, Refugees and their needs for Social Protection» διάλεξη στο πρόγραμμα Κοινωνικής Ανάπτυξης που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Κέντρο UNESCO για τις γυναίκες και την ειρήνη στα Βαλκάνια, Θεσσαλονίκη, 14 Μαΐου. 1999
[132] Νάσκου-Περράκη Π., «Διεθνής Προστασία Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», διάλεξη σε νέους δικηγόρους του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης στο Κέντρο Διεθνούς Ευρωπαϊκού και Οικονομικού Δικαίου, στις 29 Μαρτίου. 1999
[133] Νάσκου-Περράκη Π., «Η προστασία του παιδιού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», Διάλεξη στον όμιλο Inner-Whell της Θεσσαλονίκης στις 15 Μαρτίου 1999
[134] Νάσκου-Περράκη Π., «Μεταπτυχιακές σπουδές και θερινά τμήματα σπουδών στην Ελλάδα», Εισήγηση στην Α΄ Τακτική Συνέλευση Απόδημης Νεολαίας ΣΑΕ/Ευρώπης, Θεσσαλονίκη, 2-4 Ιουλίου. 1999
[135] Νάσκου-Περράκη Π., «Το δικαίωμα των υπό κράτηση ή υπό απέλαση αλλοδαπών σε ανθρώπινη μεταχείριση», Εισήγηση στην διημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη από την Υπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στις 9-10/12/1999 με τίτλο «Η προστασία των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων στην Ελλάδα», Θεσσαλονίκη 9-10 Δεκεμβρίου 1999
[136] Naskou-Perraki P., «Protection of Refugees», Εισήγηση σε Συνέδριο που διοργάνωσε το Κέντρο ΟΥΝΕΣΚΟ – Πρόγραμμα Κοινωνικής Ανάπτυξης για τις Γυναίκες στα Βαλκάνια, Θεσσαλονίκη, Μάΐος 1998
[137] Naskou-Perraki P., «The European Convention on Human Rights», εισήγηση σε σεμινάριο της Ένωσης Βαλκανικών Δικηγόρων, Θεσσαλονίκη, 7 Δεκεμβρίου. 1998
[138] Naskou-Perraki P., Διδασκαλία « International Protection of Human Rights» στο Summer School του Capital Law ( Columbus, Ohio ), σε Συνεργασίαμε το ΚΔΕΟΔ, Θεσσαλονίκη, από το 1998 έως 2006. 1998
[139] Νάσκου-Περράκη Π, Παρέμβαση στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που διοργανώθηκε απί τη Διεθνή Εταιρεία Κοινωνικής ’μυνας με Ανθρωπιστική Αντεγκληματική Πολιτική και με Θέμα «Εγκληματικότητα και Λαθρομετανάστευση», Θεσσαλονίκη, 20 Φεβρουαρίου. 1998
[140] Νάσκου-Περράκη Π., «Η Οικουμενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Δικαιώματα του Παιδιού», Εισήγηση στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε συνεργασία με το Τμήμα ΜΜΕ του ΑΠΘ για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Θεσσαλονίκη, 9 Δεκεμβρίου 1998
[141] Νάσκου-Περράκη Π., «Ο ρόλος της Επιτροπής για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας και του Ελληνικού Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας», εισήγηση στην διημερίδα που διοργάνωσε το ΙΣΤΑΜΕ με τίτλο «Η παιδεία του γένους των Ελλήνων: Ελληνόγλωσση εκπαίδευση ομογενών», Αθήνα, 30-31 Οκτωβρίου 1998
[142] Νάσκου-Περράκη Π., «Οικουμενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: 50 χρόνια μετά», Διάλεξη στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, προσκεκλημένη της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, Θεσσαλονίκη, 10 Νοεμβρίου 1998
[143] Νάσκου-Περράκη Π., Διδασκαλία στην Εθνική Σχολή Δικαστών με θέμα « Δικαιώματα του Ανθρώπου» Θεσσαλονίκη, 1998-2006 1998
[144] Νάσκου-Περράκη Π., «Η διεθνής προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού», Διάλεξη που διοργανώθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης από το Κέντρο Πληροφοριών του ΟΗΕ στην Ελλάδα και την ΧΕΝ, Θεσσαλονίκη, 15 Μαρτίου 1997
[145] Νάσκου-Περράκη Π., «Οι διεθνείς συμβάσεις για τον αθλητισμό και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα», Ομιλία στο forum που διοργάνωσε στην Νομαρχία η Πανελλήνια Ένωση για την προώθηση των γυναικών στον αθλητισμό και τα σπορ, Θεσσαλονίκη, 13 Απριλίου 1997
[146] Νάσκου-Περράκη Π., «Οι ελληνοτουρκικές διαφορές στο Αιγαίο», Διάλεξη που πραγματοποιήθηκε στη Στουτγάρδη της Γερμανίας, προσκεκλημένη από τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας, 4 Απριλίου 1997
[147] Νάσκου-Περράκη Π., «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», Συμμετοχή στο στρογγυλό τραπέζι που διοργανώθηκε από το European Youth Parliament στο Κολέγιο Ανατόλια, Θεσσαλονίκη, 6-16 Μαρτίου 1997
[148] Νάσκου-Περράκη Π., Συντονίστρια στην ενότητα «Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες και Διακριτική Μεταχείριση» στην ημερίδα με θέμα «Για μια Ευρώπη των Κοινωνικών Δικαιωμάτων» που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής, Θεσσαλονίκη, 13 Σεπτεμβρίου. 1997
[149] Νάσκου-Περράκη Π., «Οι εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης», διδασκαλία στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης, Θεσσαλονίκη, 18 Ιουνίου. 1996
[150] Νάσκου-Περράκη Π., «Παιδιά του πολέμου σε νέες οικογένειες», Παρέμβαση σε διημερίδα με θέμα «Παιδιά σε νέα οικογενειακά πλαίσια» που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, το ΠΙΚΠΑ, το Ίδρυμα Κ.Ε.Π.Ε.Π. ‘Αγιος Δημήτριος σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας, Θεσσαλονίκη, 15-16 Μαρτίου 1996
[151] Νάσκου-Περράκη Π., «Σύγχρονα Παγκόσμια Προβλήματα και η ευθύνη του επιστήμονα. Διεπιστημονικές Εισηγήσεις», διδασκαλία στο Διατμηματικό- Διεπιστημονικό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση για την Ειρήνη και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου», της Έδρας UNESCO του ΑΠΘ, 20 Νοεμβρίου. 1996
[152] Νάσκου-Περράκη Π., «Τα Δικαιώματα των Παιδιών ΑμεΑ», διδασκαλία στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Νοηματικής σε Δασκάλους-Διερμηνείς Κωφαλάλων, Θεσσαλονίκη, 23-24 Μαρτίου. 1996
[153] Νάσκου-Περράκη Π., «Το Δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», διδασκαλία στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης, Θεσσαλονίκη, 10 Οκτωβρίου. 1996
[154] Naskou-Perraki P., ‘’Human Rights and Democratic Societies’’, διδασκαλία στο πλαίσιο προγράμματος PHARE και TACIS Democracy Programme, Young Democrats Network, ΧΑΝΘ, Θεσσαλονίκη, 16 Δεκεμβρίου 1995
[155] Νάσκου-Περράκη Π., «Διεθνείς Οργανισμοί: Φύση, Δομή, Λειτουργία», διδασκαλία στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης, Θεσσαλονίκη, 29 Ιουνίου. 1995
[156] Νάσκου-Περράκη Π., «Η Επιτροπή για τη διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας: Στόχοι και Προοπτικές», Εισήγηση σε διημερίδα με θέμα «Εκπαίδευση παλιννοστούντων μαθητών Νομού Θεσσαλονίκης» που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης και το Κέντρο Νεότητας Δήμου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 3-4 Απριλίου 1995
[157] Νάσκου-Περράκη Π., «Ο ρόλος της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Παιδιού», Εισήγηση σε ημερίδα που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα δικαιώματα του ανθρώπου, το ΕΚΕΜ και το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του ΔΠΘ με θέμα «Ζητήματα Διεθνούς Προαγωγής και Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού», Αλεξανδρούπολη, 25 Μαΐου 1995
[158] Νάσκου-Περράκη Π., Πρόεδρος στη διημερίδα που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, η ΟΥΝΕΣΚΟ και το Παιδαγωγικό Τμήμα του ΑΠΘ με θέμα «Η πολιτισμική ταυτότητα των νέων: Σε αναζήτηση των διαστάσεων μιας επίκαιρης έννοιας», Θεσσαλονίκη, 14-15 Δεκεμβρίου 1995
[159] Νάσκου-Περράκη Π., «Η πορεία για την εναρμόνιση του ασύλου», εισήγηση σε διημερίδα που διοργανώθηκε από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Αθήνα, 2-4 Δεκεμβρίου 1994
[160] Νάσκου-Περράκη Π., «Κοινωνική Πολιτική για Πρόσφυγες και Παλιννοστούντες, Δίκαιο των Προσφύγων και η νομική προστασία στην Ελλάδα», Διδασκαλία σε Πρόγραμμα του Δήμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη ΧΕΝ (επιδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), 7 Οκτωβρίου. 1993
[161] Νάσκου-Περράκη Π., «Κριτήρια και προσδιορισμός της προσφυγικής ιδιότητας», Εισήγηση σε διημερίδα για Πρόσφυγες που διοργανώθηκε από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Αθήνα, 20-22 Νοεμβρίου 1993
[162] Νάσκου-Περράκη Π., «Ζητήματα διεθνούς προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού», Εισήγηση στο τριήμερο ευρωπαϊκό συνέδριο που διοργάνωσε ο Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας με θέμα «Παιδική Προστασία», Αθήνα, 29 Νοεμβρίου -1 Δεκεμβρίου. 1991
[163] Νάσκου-Περράκη Π., «Η προστασία των προσφύγων στην Ελλάδα», Εισήγηση την ημερίδα που διοργάνωσε το Τμήμα Θεσσαλονίκης του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας με θέμα: «Κοινωνική Πολιτική – Κοινωνική Εργασία για Πρόσφυγες και Παλιννοστούντες. Προβλήματα και Προοπτικές», Θεσσαλονίκη, 17 Μαΐου 1991
[164] Νάσκου-Περράκη Π., «Η έννοια του πρόσφυγα κατά τη Σύμβαση του 1951», Εισήγηση σε σεμινάριο που διοργάνωσε το Πάντειο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με την Υπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 1990
[165] Νάσκου-Περράκη Π., «Η ιστορική διάσταση των μειονοτικών ζητημάτων», Εισήγηση σε σεμινάριο που διοργάνωσε το Κυπριακό Κέντρο Μελετών (ΚΥ.ΚΕ.Μ. σε συνεργασία με το ΔΠΘ) με θέμα: «Οι μειονότητες στο Διεθνές Δίκαιο», Λάρνακα – Λευκωσία, 16-18 Οκτωβρίου 1990
[166] Νάσκου-Περράκη Π., «Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού», Εισήγηση στο συνέδριο που διοργάνωσε η Εταιρία Ελλήνων Ψυχολόγων, Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 1990
[167] Νάσκου-Περράκη Π., «Η προστασία των προσφύγων από την Κοινωνία των Εθνών μέχρι τις ημέρες μας», Εισήγηση σε ενημερωτική συνάντηση για θέματα προσφύγων που διοργάνωσε το Γραφείο της Υπάτης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 1988
[168] Νάσκου-Περράκη Π., «Η ελάχιστη προστασία του ατόμου στη διάρκεια των μη διεθνών ενόπλων συρράξεων (άρθρα 4-6 Πρωτοκόλλου ΙΙ της Γενεύης του 1977)», εισήγηση σε επιστημονική ημερίδα που διοργανώθηκε από τον Τομέα Διεθνών Σπουδών της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ με θέμα «Τα Πρόσθετα Πρωτόκολλα στις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949 για την προστασία των θυμάτων στις ένοπλες συρράξεις: δέκα χρόνια μετά», Κομοτηνή, 7 Δεκεμβρίου 1987
[169] Νάσκου-Περράκη Π., «Η Ρήτρα Παρέκκλισης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», Εισήγηση σε συνέδριο που διοργάνωσε το ΚΔΕΟΔ με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», Θεσσαλονίκη, Μάιος 1985