Η έννοια και η λειτουργία του θεσμού του ασύλου στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

Η παρούσα εργασία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της Ημερίδας ”Πρόσφυγες και άσυλο: Από τη Θεωρία στην Πράξη” που διοργάνωσε το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 5 Φεβρουαρίου 2014 στο αμφιθέατρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και είναι υπό δημοσίευση στη Μηνιαία Νομική Επιθεώρηση – Αρμενόπουλος.

”Η έννοια και η λειτουργία του θεσμού του ασύλου στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο».