Προσωρινά Μέτρα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χαγης

Π.Νασκου-Περράκη, Π.Γιαννόπουλος, Προσωρινα Μέτρα στο Δειθνές Δικαστήριο της Χάγης, Εκδόσεις Αντ. Ν.Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 2000, σελ. 108

Για το πλήρες κείμενο : Προσωρινά Μέτρα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης