Εικόνες κι αναμνήσεις ενός μέλους της χορευτικής ομάδας του ΛΕΘ – 2012