Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου στην Καβάλα, 14 Ιουλίου 2017