Προσφωνήσεις

May 7, 2018

FredMUN 2016

Honorable Mr. George Demosthenous Professor and Rector of Federic University, Honorable Mr. Dimitris Fatouros, Communication Officer for Greece and Cyprus / United Nations Regional Information Centre, […]
May 7, 2018

Μαθητές σε ρόλο διπλωμάτη 2016

Χαιρετισμός της Προέδρου της Οργανωτικής  Επιτροπής Η εκπαίδευση στα δικαιώματα του ανθρώπου αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την πλήρη εφαρμογή και πραγμάτωση τους. Προάγει την κατανόηση, την […]
May 7, 2018

Transparency International – 2016

Opening Remarks Professor Paraskevi Naskou-Perraki, International Law and International Organizations Distinguished guests, dear colleagues of the University, dear students, friends and colleagues in Transparency International, ladies […]
May 7, 2018

FredMUN 2017

To all Fredmun participants Honorable Mr Fredericos, Honorable Professor Mr  Demosthenous, Rector of the Frederic University Mr D. Fatouros, Communication Officer of Greece and Cyprus at […]